Вхід на сайтЗастрахованим особам


::jseblod::category_subcategories::/jseblod::
::subtitle:: ::/subtitle::
::menu_category::::/menu_category::
::wysiwyg_description_box:: ::/wysiwyg_description_box::
::image_plugin::::/image_plugin::
::subcategories::0::/subcategories::
::jseblodend::::/jseblodend::

Заробіток у конверті : чи варто погоджуватися?

В нинішній час часто трапляються випадки, коли роботодавці офіційно не реєструють своїх найманих працівників, виплачуючи їм заробітну плату в конверті. А громадяни, які погоджуються з такими умовами, сприяють розвитку тіньових схем і зменшують свою соціальну захищеність. Як це вплине на розмір майбутньої пенсії?

Розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) страховий стаж — це період, протягом якого за особу щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншій за мінімальний. Тобто якщо працівнику нараховано заробітну плату не менше законодавчо встановленого мінімального рівня та з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України, такий місяці повністю зараховується у страховий стаж.

Детальніше...

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Український парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» 3 жовтня 2017 року №2148 - VІІІ.

Закон про пенсійну реформу, підписаний президентом України Петром Порошенком 9 жовтня 2017 року, опублікований у виданні «Голос України» та набрав чинності з наступного дня з моменту публікації, тобто з 11 жовтня, за винятком деяких положень.

При цьому, згідно Закону, положення щодо підвищення пенсій для українців почали діяти вже з 1 жовтня 2017 року.

Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і підвищив пенсії 9 мільйонам пенсіонерів вже з жовтня.

Закон передбачає введення автоматичної норми про щорічну індексацію (перерахунку) пенсій для захисту від інфляції з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менш ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих цін.

Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить вимоги до страхового стажу.

Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час люди, в яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу розмір якої буде визначатися з рівня доходів сім’ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватись на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

Детальніше...

 

Спільна мета - легальна зайнятість населення.

Сьогодні, як ніколи гостро, перед нами стоїть питання легалізації трудових відносин та детінізації заробітних плат. На даний час виплата «тіньової» заробітної плати (так звана заробітна плата «в конверті») та нелегальне використання праці найманих працівників (без укладання трудових договорів, угод) стали, на жаль, нормою життя.

Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що державний бюджет втрачає значні кошти. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів для самої людини.

Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні «тіньової» заробітної плати, так як до кишені надходять «чисті доходи». Коли вони  надають згоду працювати на таких умовах, вони самі позбавляють себе соціальних гарантій та страхового стажу для призначення  пенсії.

Кожен працівник повинен знати, що відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 01.01.2004 року страховий стаж роботи зараховується, як повний місяць при умові нарахування заробітної плати не менше мінімального розміру та повної сплати страхових внесків.

Детальніше...

 

Iнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за 2016 рік

Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

1.3

Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник всього у тому числі:

-          з високим ступенем ризику

-          з середнiм ступенем ризику

-          з незначним ступенем

1

1

0

0

6

5

1

0

2

2.1

2.2

2.3

Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр

-          з високим ступенем

-          з середним ступенем ризику

-          з незначним ступенем ризику

2

2

0

0

6

5

1

0

3

3.1

3.2

Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок

-          у т.ч. по юридичних особах

-          у т.ч. по фiзичних особах-пiдприємцях

17

5

12

85

33

52

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Пiдстава для проведення позапланових перевiрок

-          згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання

-          виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених у звiтностi

-          за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про порушення суб'єктом господарювання вимог закону

-          неподання у встановленому термiну суб'єктом гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi без поважних причин

Х

17

0

0

0

Х

85

0

0

0

5

5.1

5.2

Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ

-          за зверненням органiв ДФСУ

-          за дорученням iнших органiв згiдно законодавст

0

0

0

0

0

0

6

6.1

Загальна кiлькiсть по роздiлу I,всього (2+3+5) т.ч. кiлькiсть перевiрок, по яких вияв.проуш.

19

9

91

71

Додаток К2Н

Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. перевiрок за рiк     2016 року

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.2

1.3

Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.

з позитивними значеннями (+)

з вiд'ємними значеннями  (-)

Х

0.00

0.00

Х

43.29

-456.43

2

Належить до сплати фiнансових санкцiй за результатами документальних перевiрок, всього

0.00

0.00

3

Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.

0.00

0.00

4

Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй

0

0

5

Кiлькiсть оскаржених рiшень ПФУ

Х

Х

5.1

До центрального органу виконавчої влади (ПФУ)

0

0

511

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

512

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

5.2

до суду

0

0

521

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

522

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

6

Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень

9

71

7

Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб

1

3

8

Сума накладених АШ, всього, грн.

510.00

1530.00

Додаток К2Н

Роздiл III. Iншi перевiрки

Назва показника

За квартал

З початку року

1

Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення пенсiй

50

133

2

Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ

0

3

3

Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень

1

20

4

Кiлькiсть перевiрок установ, де особи перебувають на повному державному утриманнi

1

4

5

5.1

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роздiлу III всього (1+2+3+4)

у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких

виявлено порушення

52

10

160

22

Роздiл IV.

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок, всього   (6 р. Роздiлу I + 5 р. Роздiлу III)

71

251

 

Iнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за І півріччя 2016 року

Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

1.3

Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник всього, у тому числi:

- з високим ступенем ризику

- з середнiм ступенем ризику

- з незначним ступенем

2

1

1

0

3

2

1

0

2

2.1

2.2

2.3

Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр

- з високим ступенем ризику

- з середним ступенем

- з незначним ступенем

2

1

1

0

3

2

1

0

3

3.1

3.2

Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок

- у т.ч. по юридичних особах

- у т.ч. по фiзичних особах-

21

8

13

43

24

19

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Пiдстава для проведення позапланових перевiрок

-згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання

-виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених у звiтностi

-за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про порушення суб'єктом господарювання вимог закону

-неподання у встановленому термiну суб'єктом    гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi без поважних причин

X

21

0

0

0

X

43

0

0

0

5

5.1

5.2

Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ

-за зверненням органiв ДФСУ

-за дорученням iнших органiв згiдно законодавст

0

0

0

0

0

0

6

6.1

Загальна кiлькiсть по роздiлу I,всього (2+3+5)

у т.ч. кiлькiсть перевiрок, по яких вияв.проуш.

23

18

46

39

Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. за 1 пiврiччя 2016 року

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.

з позитивними значеннями (+)

з вiд'ємними значеннями

X

0.00

0.00

X

0.00

-102.85

2

Належить до сплати фiнансових санкцiй результатами документальних перевiрок, всього

0.00

0.00

3

Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.

0.00

0.00

4

Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй

0

0

5

Кiлькiсть оскаржених рiшень ПФУ

X

X

5.1

до центрального органу виконавчої влади (ПФУ)

0

0

511

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

512

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

5.2

до суду

0

0

521

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

522

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

6

Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень

18

39

7

Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб

0

1

8

Сума накладених АШ, всього, грн

0.00

510.00

Роздiл III. Iншi перевiрки

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення пенсiй

25

43

2

Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ

0

3

3

Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень

6

12

4

Кiлькiсть перевiрок установ, де особи перебувають на повному державному утриманнi

1

2

5

5.1

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роздiлу III всього (1+2+3+4)

у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких виявлено порушення

32

4

60

7

Роздiл IV.

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок, всього (6 р. Роздiлу I + 5 р. Роздiлу III)

55

106

 
Більше статтей...

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси