Вхід на сайтПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ

Професійна орієнтація у Державній службі зайнятості та її територіальних органах здійснюється у рамках реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та спрямована на:

- створення умов для реалізації конституційних прав громадян на вільний розвиток особистості, на працю, вільний вибір професії та роду трудової діяльності;

- задоволення потреб всіх соціальних груп та вікових категорій населення в отриманні доступних профорієнтаційних послуг належної якості;

- підвищення рівня зайнятості населення і якості трудового потенціалу держави.

 

Завдання профорієнтаційної роботи у Державній службі зайнятості:

- забезпечення умов для оптимізації професійного самовизначення особи, вибору або зміни нею виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи та/або напряму подальшого навчання;

- сприяння досягненню балансу між професійними якостями, уподобаннями та індивідуальними особливостями людини і потребами ринку праці у працівниках відповідних професій і кваліфікацій;

- сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності особи, мотивації до легальної зайнятості в Україні, реалізації індивідуального потенціалу особистості;

- формування конструктивної поведінки особи на ринку праці.

Профорієнтаційні послуги особам

Профорієнтаційні послуги надаються усім соціальним групам та віковим категоріям осіб, які звернулися до територіальних органів, а також групам осіб, які потребують професійної орієнтації, за письмовим зверненням їх представників до центрального та/або територіальних органів.

Звернувшись до територіальних органів громадяни мають можливість отриматипрофінформаційні та профконсультаційні послуги, взяти участь у професійному відборі на замовлення роботодавця.

Участь у групових консультаціях, семінарах та тренінгах надає можливість особам ознайомитися зі станом ринку праці, особливостями працевлаштування, законодавством про зайнятість, змістом професій, шляхами й можливостями професійного навчання, відкриття власної справи, оволодіти методами пошуку роботи, підготовки та проведення співбесід з роботодавцями тощо.

З метою допомоги особі у виборі нової професії та профілю професійного навчання проводяться індивідуальні профконсультації. За згодою або вимогою клієнта проводитьсяпрофконсультація із застосуванням психодіагностичного тестування з метою визначення професійно-важливих якостей.

Державна служба зайнятості надає профорієнтаційні послуги на замовлення роботодавця

Одним із напрямів роботи служби зайнятості з роботодавцями є послуги з організації та проведення професійного відбору необхідних працівників відповідно до особливостей певного виробництва, вимог робочого місця.

Проведення професійного відбору обумовлене необхідністю отримання прогностичної оцінки відповідності наявних професійних і індивідуальних особливостей людини вимогам певної професійної діяльності або профнавчання.

При діагностуванні визначаються наступні професійно-важливі якості людини: швидкість реакції, особливості уваги, стабільність емоційних процесів, сила та витривалість нервової системи, а також ділові якості, що визначаються роботодавцем.

Для допомоги роботодавцям у підборі кваліфікованих кадрів служба зайнятості також організує проведення персональних зустрічей з претендентами на вакантні посади.

Якщо роботодавцю необхідно у короткий термін підібрати кадри, центри зайнятості організують та проведуть міні-ярмарки вакансій, презентації професій та навчальних закладів, де роботодавець має можливість особисто підібрати працівників на вакантні посади.
 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси