Вхід на сайтІнформація

На виконання доручення голови комісії з реорганізації Держземагентства України Л.М. Шемелинець  № 22-28-0.25-12893/2-14 від 03.11.2014р. повідомляємо , що номер гарячої лінії Держземагентства України змінено на    0-800-502-528.

 

Основні функції та напрямки роботи

Відділу державного земельного кадастру

Участь у формуванні та здійсненні державної політики у сфері земельних відносин.

Ведення державного земельного кадастру.

Запровадження автоматизації ведення державного земельного кадастру.

Удосконалення організації і здійснення моніторингу земель.

Організація робіт з геодезичного та планово-картографічного забезпечення державного земельного кадастру.

Організація і методичне забезпечення проведення науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт для цілей ведення державного земельного кадастру і здійснення моніторингу земель.

Розроблення пропозицій щодо реалізації державних і регіональних програм пов'язаних з веденням державного земельного кадастру та здійснення моніторингу земель.

 

Основні функції та напрямки роботи

Відділу землеустрою, моніторингу, охорони, оцінки та ринку земель

Підготовка пропозиції щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони земель, здійснення землеустрою;

Координація робіт і забезпечення взаємодії  Управління з місцевими органами виконавчої влади й місцевого самоврядування з питань  землеустрою, моніторингу та охорони земель;

Прийняття участі у виконанні загальнодержавних і галузевих програм у сфері виконання регіональних програм з питань розвитку і регулювання земельних відносин, здійснення землеустрою та проведення моніторингу земель.

Прийняття участі  у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;

Прийняття участі ( в межах повноважень Управління) у виготовленні технічних паспортів земельних ділянок, що будуть виставлені до продажу на земельні аукціоні.

 

Інформація щодо земельного законодавства та роботи управління Держкомзему у Богуславському районі висвітлюється на інформаційних стендах управління та в засобах масової інформації.


Щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно

Загальний порядок проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) визначений частиною першою статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Так, державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:

  1. прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав, реєстрація заяви;
  2. встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;
  3. прийняття рішення про державну реєстрацію прав, відмову в ній або зупинення державної реєстрації;
  4. внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав);
  5. видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 цього Закону;
  6. надання витягів з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.

Згідно з частиною першою статті 19 державна реєстрація прав проводиться на підставі, зокрема свідоцтв про право власності на нерухоме майно, виданих відповідно до вимог цього Закону.

Перелік випадків, за наявності яких видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав, визначено статтею 18 Закону.

Тобто Законом передбачено, що державна реєстрація прав проводиться на підставі свідоцтв про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності.

Особливості державної реєстрації прав на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно визначається Порядком державної реєстрації на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 (далі – Порядок), пунктом 42 якого передбачено, що державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі – державний реєстратор) у встановлених законом випадках за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Згідно з пунктом 16 Порядку державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію та документів, необхідних для її проведення.

Відповідно до пункту 35 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 (далі – Порядок ведення), державний реєстратор за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень оформляє свідоцтво про право власності на нерухоме майно, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

З аналізу наведених норм Закону, Порядку та Порядку ведення вбачається, що державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі документів, визначених у статті 19 Закону, у тому числі на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, яке оформлює за результатом розгляду заяви та доданих до неї документів, тобто перед прийняттям відповідного рішення.

При цьому, відповідно до статті 26 Закону та пункту 16 Порядку ведення на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державний реєстратор відкриває розділ Державного реєстру прав та/або вносить записи до Державного реєстру прав, а не видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Звісно ж, що для споживача реєстраційних послуг, тобто власника нерухомого майна, результатом проведення відповідних реєстраційних дій державним реєстратором є видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно та витягу з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження, що і знайшло своє відображення у підпунктах 5 та 6 частини першої статті 15 Закону.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси