Вхід на сайтIнформацiя про документальнi перевiрки платникiв єдиного внеску та застосування штрафних санкцiй до правопорушникiв за 2 квартал 2014 року

║ N   ║              Назва показника                 │ За квартал │З початку року║

╠═А═══╬══════════════════════В═══════════════════════╪══════1═════╪═══════2══════╣

║     ║Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник│            │              ║

║ 1   ║всього, у тому числi:                         │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║1.1  ║з високим ступенем ризику                     │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║1.2  ║з середнiм ступенем ризику                    │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║1.3  ║з незначним ступенем ризику                   │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║     ║Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр│            │              ║

║ 2   ║страхувальникiв, всоьго, у тому числi:        │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║2.1  ║з високим ступенем ризику                     │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║2.2  ║з середним ступенем ризику                    │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║2.3  ║з незначним ступенем ризику                   │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║ 3   ║Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок   │            │              ║

║     ║страхувальникiв                               │         45 │           88 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║3.1  ║- у т.ч. по юридичних особах                  │          7 │           11 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║3.1.1║з них - у зв'язку з лiквiдацiєю юридичних осiб│          1 │            2 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║3.2  ║- у т.ч. по фiзичних особах                   │         38 │           77 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║3.2.1║з них -  у зв'язку з припиненням дiяльностi ФО│         21 │           60 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║3.2.1а     - ФО, якi мають найманих працiвникiв     │          2 │            5 ║

║3.2.1б     - ФО, якi не мають найманих працiвникiв  │         19 │           55 ║

╟─────╨──────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────╢

║    Пiдстава для проведення позапланових перевiрок                              ║

╟─────╥──────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────╢

║ 3а  ║-власна iнiцiатiва органiв ПФУ                │          0 │            0 ║

║ 3б  ║-за зверненнями ФО та ЮО про поруш.вимог закон│          0 │            0 ║

║ 3в  ║-згiдно писмової заяви страхувальника         │         19 │           23 ║

║ 3г  ║-за дорученням органiв прокуратури            │          0 │            0 ║

║ 3д  ║-за дорученням iнших правоохоронних органiв   │          0 │            0 ║

║ 3є  ║-за зверненнями iнших державних органiв       │          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║ 4   ║Загальна кiльк. проведених перевiрок, всього  │         45 │           88 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║4.1  ║у т.ч. кiльк. перевiрок, по яких вияв. порушен│          0 │            0 ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────╢

║ 5   ║Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.    ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────╢

║5.1  ║       з позитивними значеннями (+)           │        0.00│          0.00║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║5.2  ║       з вiд'ємними значеннями  (-)           │        0.00│          0.00║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║     ║Належить до сплати фiнансових санкцiй за      │            │              ║

║ 6   ║результатами документальних перевiрок (ч.9 ст.│      340.00│        340.00║

║     ║106 ЗУ 1058), всього, грн.                    │            │              ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────╢

║ 7   ║Донараховано єдиного внеску за результатами перевiрок, всього, грн.       ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────╢

║7.1  ║       з позитивними значеннями (+)           │        0.00│          0.00║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║7.2  ║       з вiд'ємними значеннями  (-)           │        0.00│          0.00║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║     ║Належить до сплати фiнансових санкцiй за      │            │              ║

║ 8   ║результатами документальних перевiрок (ч.11   │        0.00│          0.00║

║     ║ст.25 ЗУ 2464), всього, грн.                  │            │              ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║ 9   ║Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.     │      340.00│        340.00║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║10   ║Кiлькiсть накладених фiн.санкцiй, всього      │           1│             1║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║     ║Кiлькiсть накладених адмiнiстративних штрафiв │            │              ║

║11   ║за результатами перевiрок на посадових осiб   │           0│             0║

║     ║(п.16 ст.106. ЗУ 1058, ст.165-1 КУ про адмiн. │            │              ║

║     ║правопорушення), всього                       │            │              ║

╟─────╫──────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────╢

║12   ║Сума накладених адмiнiстратив. штрафiв, всього│        0.00│          0.00║

╚═════╩══════════════════════════════════════════════╧════════════╧══════════════╝

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси