Вхід на сайтIнформацiя про документальнi перевiрки платникiв єдиного внеску та застосування штрафних санкцiй до правопорушникiв за 2 квартал 2014 року

? N   ?              Назва показника                 ? За квартал ?З початку року?

??А??????????????????????????В??????????????????????????????1?????????????2???????

?     ?Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник?            ?              ?

? 1   ?всього, у тому числi:                         ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?1.1  ?з високим ступенем ризику                     ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?1.2  ?з середнiм ступенем ризику                    ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?1.3  ?з незначним ступенем ризику                   ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?     ?Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр?            ?              ?

? 2   ?страхувальникiв, всоьго, у тому числi:        ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?2.1  ?з високим ступенем ризику                     ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?2.2  ?з середним ступенем ризику                    ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?2.3  ?з незначним ступенем ризику                   ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3   ?Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок   ?            ?              ?

?     ?страхувальникiв                               ?         45 ?           88 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?3.1  ?- у т.ч. по юридичних особах                  ?          7 ?           11 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?3.1.1?з них - у зв'язку з лiквiдацiєю юридичних осiб?          1 ?            2 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?3.2  ?- у т.ч. по фiзичних особах                   ?         38 ?           77 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?3.2.1?з них -  у зв'язку з припиненням дiяльностi ФО?         21 ?           60 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?3.2.1а     - ФО, якi мають найманих працiвникiв     ?          2 ?            5 ?

?3.2.1б     - ФО, якi не мають найманих працiвникiв  ?         19 ?           55 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?    Пiдстава для проведення позапланових перевiрок                              ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3а  ?-власна iнiцiатiва органiв ПФУ                ?          0 ?            0 ?

? 3б  ?-за зверненнями ФО та ЮО про поруш.вимог закон?          0 ?            0 ?

? 3в  ?-згiдно писмової заяви страхувальника         ?         19 ?           23 ?

? 3г  ?-за дорученням органiв прокуратури            ?          0 ?            0 ?

? 3д  ?-за дорученням iнших правоохоронних органiв   ?          0 ?            0 ?

? 3є  ?-за зверненнями iнших державних органiв       ?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4   ?Загальна кiльк. проведених перевiрок, всього  ?         45 ?           88 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?4.1  ?у т.ч. кiльк. перевiрок, по яких вияв. порушен?          0 ?            0 ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 5   ?Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.    ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?5.1  ?       з позитивними значеннями (+)           ?        0.00?          0.00?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?5.2  ?       з вiд'ємними значеннями  (-)           ?        0.00?          0.00?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?     ?Належить до сплати фiнансових санкцiй за      ?            ?              ?

? 6   ?результатами документальних перевiрок (ч.9 ст.?      340.00?        340.00?

?     ?106 ЗУ 1058), всього, грн.                    ?            ?              ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 7   ?Донараховано єдиного внеску за результатами перевiрок, всього, грн.       ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?7.1  ?       з позитивними значеннями (+)           ?        0.00?          0.00?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?7.2  ?       з вiд'ємними значеннями  (-)           ?        0.00?          0.00?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?     ?Належить до сплати фiнансових санкцiй за      ?            ?              ?

? 8   ?результатами документальних перевiрок (ч.11   ?        0.00?          0.00?

?     ?ст.25 ЗУ 2464), всього, грн.                  ?            ?              ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 9   ?Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.     ?      340.00?        340.00?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?10   ?Кiлькiсть накладених фiн.санкцiй, всього      ?           1?             1?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?     ?Кiлькiсть накладених адмiнiстративних штрафiв ?            ?              ?

?11   ?за результатами перевiрок на посадових осiб   ?           0?             0?

?     ?(п.16 ст.106. ЗУ 1058, ст.165-1 КУ про адмiн. ?            ?              ?

?     ?правопорушення), всього                       ?            ?              ?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?12   ?Сума накладених адмiнiстратив. штрафiв, всього?        0.00?          0.00?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси