Вхід на сайтПідрозділи


Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації


Управління агропромислового розвитку
Грузінов Михайло Григорович- начальник управління
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Франка,4
тел. (04561) 5-15-51Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та цивільного захисту адміністрації

Джемесюк Андрій Володимирович  -  начальник відділу
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Франка,4
тел. (04561) 5-14-33Управління соціального захисту населення
- начальник управління
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Шевченка,40
тел. (04561) 5-55-10Управління фінансів
Крюк Лариса Петрівна - начальник управління
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Франка,4
тел. (04561) 5-15-47Відділ містобудування архітектури, та будівництва
Теребун Галина Михайлівна - начальник відділу
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Франка,4
тел. (04561) 5-11-64
Відділ адміністративних послуг

09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Франка,4
тел. (04561) 5-21-01

Відділ освіти
Поліщук Оксана Василівна - начальник відділу
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Шевченка,40
тел. (04561) 5-15-48


Відділ культури

Терещенко Олександр Борисович – начальник відділу
09701, Київська область, м. Богуслав, вул. Острів, 1
тел. (04561) 5-15-50Сектор спорту
Даниленко Анатолій Борисович – начальника відділу
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Франка,4
тел. (04561) 5-35-73Архівний відділ
Линенко Неля Федорівна - начальник відділу
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Шевченка,40
тел. (04561) 5-13-63Служба у справах дітей
Калінська Оксана Анатоліївна - начальник служби
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Франка,4
тел. (04561) 5-15-66Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Федусенко Ігор Іванович – директор центру
09701, Київська область, м. Богуслав, вул.Польова, 44/12тел.

(04561) 5-36-80
Основні завдання
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації


Управління агропромислового розвитку
Основні завдання управління:

участь у реалізації державної аграрної політики; організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб; участь у реалізації соціальної політики на селі; організація роботи з питань розвитку галузей агропромислового комплексу, збереження родючості ґрунтів, якісного стану і продуктивності земель; організація роботи з наукового і кадрового забезпечення, удосконалення інформаційного забезпечення агропромислового комплексу; формування системи управління сільськими територіями і розвитком людського потенціалу на ринку праці на селі, наближеної до стандартів ЄС.


Управління відповідно до покладених на нього завдань:
- розробляє на рівні Богуславського району баланси забезпечення потреб населення у продовольстві, сприяє виробництву сільськогосподарської продукції та сировини, забезпечує формування державних ресурсів зерна, олійних і технічних культур, м’яса, молока, яєць, картоплі, плодоовочевої та іншої продукції;
- готує пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку Богуславського району і проекту місцевого бюджету;
- надає допомогу підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління районної державної адміністрації в організації та додержанні правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;
- узагальнює практику реформування сільського господарства, вносить пропозиції з цих питань і розробляє заходи та рекомендації з питань реформування сільського господарства;
- забезпечує реалізацію державної політики з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки руху на підприємствах і в організаціях агропромислового виробництва, а також сприяє організації безпечного ведення агропромислового виробництва, у тому числі на екологічно забруднених територіях, і виробництва продуктів харчування, якість яких відповідає встановленим нормам;
- бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо організації безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на екологічно забруднених землях;
- надає допомогу підприємствам, установам, організаціям галузі з питань правового обслуговування, консультаційну підтримку в організації виробництва сільськогосподарської продукції та з маркетингу;
- сприяє діяльності підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва, пов’язаній з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників, бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;
- бере участь у розробленні заходів по механізації, електрифікації, автоматизації сільськогосподарського виробництва, надає допомогу з експлуатації, ремонту, технічного обслуговування сільськогосподарської техніки і обладнання, розвитку матеріально-технічної бази; розробляє та реалізує заходи, спрямовані на економію паливно-енергетичних ресурсів і впровадження прогресивних, енергозберігаючих технологій, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії сприяє розвитку матеріально-технічної бази та технічному і технологічному переоснащенню підприємств переробної і харчової промисловості агропромислового виробництва;Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та цивільного захисту адміністрації
Основні завдання відділу:

Реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на території району;


  • Реалізації в районі державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму на території району;

  • Формуванні і проведенні державної регіональної політики;

  • Проведенні разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації державної зовнішньо-економічної політики;

  • Забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання;

  • Забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

  • Забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку торгівлі та послуг;

  • Проведенні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

  • Забезпеченні реалізації державної цінової політики;

  • Забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

  • Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.


Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм;

3) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

4) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

5) бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

6) виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції;

7) бере участь у формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

8) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

9) проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад району.


реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них на відповідній території ; координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи; розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період; забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи; здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій; підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2012 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій», розпорядження голови Богуславської районної державної адміністрації від 31.01.2013 №20 «Про упорядкування структури Богуславської районної державної адміністрації» створено сектор житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (далі - сектор) та затверджено відповідне Положення.

Сектор утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на сектор завдань, а також підзвітний і підконтрольний департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради та районної ради, прийнятими у межах їх компетенції, наказами департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації, а також Положенням про сектор.

Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, наказів департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями району правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі житлово-комунального господарства та будівництва у межах району.

5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

6. Готує у межах компетенції пропозиції до проекту районного бюджету та подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації.

7. Сприяє у забезпеченні ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів.

8. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

9. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

11. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

14. Бере участь у підготовці протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

17. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

18. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

19. Забезпечує захист персональних даних.

20. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

20.1. У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

20.1.1 Забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері.

20.1.2 Розробляє і реалізує районні програми, бере участь у розробленні та реалізації державних програм у цій сфері.

20.1.3 Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень.

20.1.4 Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них.

20.1.5 Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням.

20.1.6 Проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги.

20.1.7 Надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції сектору.

20.1.8 Реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків.

20.1.9 Реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення.

20.1.10 Бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

20.1.11 Інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду.

20.1.12  Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду.

20.2 У сфері теплопостачання та енергозбереження:

20.2.1 Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері.

20.2.2 Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання.

20.2.3 Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

20.2.4 Погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування.

20.2.5 Забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання.

20.2.6 Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міста та інших населених пунктів тепловою енергією.

20.2.7 Вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

20.3. У сфері питної води та питного водопостачання:

20.3.1 Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері.

20.3.2 Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм.

20.3.3 Порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

20.3.4 Забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

20.3.5  Здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення.

20.3.6 Забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,  сприяє  належному забезпеченню жителів міста, сільських населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам.

20.4. У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

20.4.1 Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів.

20.4.2 Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

20.4.3 Бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку».

20.4.4 Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання.

20.4.5 Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів.

20.4.6 Надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів.

20.4.7 Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах населених пунктів району.

20.4.8 Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на території району державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

20.4.9 Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства відповідно до чинного законодавства.

20.5. У галузі будівництва:

20.5.1 Здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів.

20.5.2 Бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

20.5.3 Бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій.

20.5.4 Бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд.

20.5.5 Бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення.

20.5.6  Здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів.

20.5.7  Бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території.

20.5.8 Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та будівництва відповідно до чинного законодавтсва
Управління  соціального захисту населення
Основні завдання управління:


Забезпечення в районі реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і незалежних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення , соціального захисту та обслуговування населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення.
Формування і забезпечення виконання регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів, пов’язаних з охороною праці, передбачених у програмах соціально - економічного і культурного розвитку .
Сприяння ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці.
Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку відповідної адміністративно – територіальної одиниці; організаційно – методичне забезпечення діяльності виконавчих органів рад.
Вдосконалення форм соціального партнерства, організація співробітництва райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.
Управління фінансів
Основні завдання управління:


Основними завданнями управління є підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової, бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.
Положення
Кадровий склад
Структура
Відділ містобудування та архітектури
Основні завдання відділу:


Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.
Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.
Відділ освіти
Основні завдання відділу:


Основними завданнями відділу є реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.
Відділ культури  
Основні завдання відділу:


- забезпечення реалізації на території Богуславського району державної політики у сфері культури і мистецтв, охорони культурної спадщини регіону , музейної і бібліотечної роботи , туризму , розвитку туристичної індустрії ;
- організація в межах своїх повноважень охорони , реставрації , використання пам’яток історії , археології , мистецтва , архітектури та містобудування , паркових та історико-культурних ландшафтів;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості , вільного розвитку культурно – мистецьких процесів , забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації і національних меншин;
- сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок , а також закладів, підприємств і організацій культурно – мистецької сфери , що діють на території району;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сферах культури , мистецтв і туризму, організації їх матеріально – технічного забезпечення;
- розроблення та виконання районних комплексних і цільових програм розвитку туризму і ринку туристичних послуг , забезпечення захисту і безпеки туристів ;
- пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем ;
- організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом, насамперед, для короткотривалого відпочинку населення великих міст;
- забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища;
- здійснення в районі відповідно до законодавства державного управління, контролю у сфері музейної та бібліотечної справи;
- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі культури і туризму на території району.
Сектор спорту
Основні завдання відділу:


забезпечення реалізації на території району державної політики з питань фізичної культури і спорту;
забезпечення підготовки та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
розроблення заходів щодо залучення інвесторів, зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані.
Служба у справах дітей
Основні завдання служби:


реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень правопорушень неповнолітніми;
визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному , духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на території району ;
розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища , а також здійснення контролю за виконанням цих заходів ;
координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішені питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них.Архівний відділ 
Основні завдання відділу:


реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Основні завдання:


Сприяє розвитку спеціалізованих служб на території району. Проводить соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім’ями через свої спеціалізовані служби. Бере участь у реалізації державних, галузевих і регіональних програм з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю, сім’ями.


 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси