Вхід на сайтДоступ до публічної інформації

Публічна інформація, що є у володінні Богуславської райдержадміністрації
та підлягає оприлюдненню


 


У райдержадміністрації оприлюдненню підлягає наступна інформація:


- про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
- прийняті нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню;
- про нормативно-правові засади діяльності;
- перелік та умови отримання послуг, що надаються у райдержадміністрації, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
- про систему обліку, види інформації, яка зберігається в райдержадміністрації;
- про механізм чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в іншій спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
- плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;
- загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- про діяльність райдержадміністрації
- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб - сайту та електронної пошти;
- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери телефонів, адреси електронної пошти голови райдержадміністрації, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
- перелік і службові номери телефонів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
- система обліку, види інформації, якою володіє райдержадміністрація.


Порядок складання, подання усних та письмових запитів на інформацію


1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
2. Письмовий запит подається в довільній формі.
3. Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, зразки рекомендованих форм запитів та стисла інструкція щодо оформлення запитів додаються:
- рекомендована форма для подання інформаційного запиту в письмовому виді - додаток 1;
- рекомендована форма для подання інформаційного запиту в електронному виді - додаток 2;
- в усній формі запит на інформацію приймається за телефоном:
5-11-80 (громадська приймальня райдержадміністрації);
- запит на інформацію у письмовій формі подається за адресою: вул. Франка, 4 , м. Богуслав, 09700 (на конверті вказувати «Публічна інформація»)
- Запит на інформацію за факсом здійснюється за номером: 5-12-61
- Адреса електронної пошти райдержадміністрації: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (в темі листа вказувати «Публічна інформація»).
5. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.Інформація про розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки райдержадміністрацією


Спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, у тому числі для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями визначено кабінет № 216, розташований на першому поверсі адмінбудівлі на вул. Франка, 4.

Інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

Відповідно до статті 37 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Також, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій мають право звертатись громадяни.
Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом.Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Розпорядження голови Богуславської районної державної адміністрації "Про організацію в Богуславській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації"

Розпорядження голови «Про затвердження порядку складання та подання запитів на інформацію, форми запиту на інформацію, порядку опрацювання запитів на інформацію та системи обліку документів, що містять публічну інформацію»

Розпорядження голови «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Богуславській районній державній адміністрації, та інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Богуславській районній державній адміністрації»


Про затвердження фактичних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію в Богуславській районній державній адміністрації


Методичні рекомендації


 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси