Вхід на сайтБудівництво

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА

БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

09700, Київська область, м.Богуслав, вул.Франка, 4,к.303

тел.(04561) 5-11-64

E-mail: rajbogu@i.ua

 

Режим роботи:

Понеділок 8.00-17.15
Вівторок 8.00-17.15
Середа 8.00-17.15
Четвер 8.00-17.15
П'ятниця 8.00-16.00
Перерва 12.00-13.00

 

Прийом громадян з питань містобудування:

Середа      з 8.00-12.00

П’ятниця з 8.00-12.00
Керівництво:

Начальник відділу -Теребун Галина Михайлівна

 

Структура

Відділ містобудування, архітектури та будівництва Богуславської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністралії та управлінню містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації '

 

Законодавство

Конституція України, Закони України: «Про архітектурну діяльність», «Про врегулювання містобудівної діялності», акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінрегіонбуду, розпорядження голови Київської облдержадміністрації, розпорядження голови Богуславської райдержадміністрації, рішення Київської обласної ради, рішення Богуславської районної ради,  положення про відділ.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до райдержадміністрації пропозиції з цих питань;

- готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку Богуславського району та проектів місцевих бюджетів і подає їх на розгляд до райдержадміністрації;

- сприяє  органам   місцевого   самоврядування   у   вирішенні   питань соціально-економічного розвитку району;

- готує спрямовані на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і перспективного розвитку інфраструктури Богуславського району;

- розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до райдержадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

- розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження у встановленому законодавством порядку;

- організовує розробку містобудівної документації для населених пунктів на території Богуславського району і проведення їх експертизи;

- здійснює попередній розгляд містобудівної документації для населених пунктів Богуславського району і готує висновки щодо їх затвердження;

-  приймає рішення про стадійність проектування, доцільність розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та типових проектів будинків і споруд, їх поверховість, необхідність внесення до цих проектів змін;

-видає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

-         - розглядає проекти найважливіших об'єктів архітектури, а також тих, що фінансуються з державного бюджету;

-   бєре участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні, у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель населених пунктів на території Богуславського району;

- координує виконання, на території_.Богуславського району науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

- організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також для вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), здійснює систематизацію зазначених матеріалів;

- організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території Богуславського району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах;

- вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

 

Основні завдання

-забезпечення  реалізації державної політики  у сфері  містобудування, архітектури та будівництва на території Богуславського району;

-аналіз стану містобудування на території Богуславського району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження у встановленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої м і стобуді вної документації;

-координації діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території Богуславського
району,поліпшення їх архітектурного вигляду;

-участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату у Богуславському районі для залучення коштів на розвиток інфраструктури;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування і архітектури, затвердженої
містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

- створює і веде архів містобудівної документації;

- організує проведення у встановленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів:

- розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань для районної державної адміністрації:   .

- сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогрег їзд архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рівень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурс оощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

-  контролює у порядку, встановленому Кабінету Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських та міської рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених- підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  сприяє діяльності місцевих громадських організацій у сфері містобудування і архітектури;

- інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку у Богуславському районі;

- координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

- забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у відділі;

- розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

- виконує інші функції відповідно до законодавства.

 

Відділ має право:

 

- скликати у встановленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, міськвиконкому, сільвиконкомів, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) _д о розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 

Взаємодія з іншими структурними підрозділами:

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

 

Начальник відділу:

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Управлінням містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

 

-здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

- подає на затвердження голові райдержадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності і фонду оплати його працівників;

- розпоряджаєтеся коштами в межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті на розвиток містобудування і архітектури і утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосується компетенції відділу.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду,   можуть   бути   скасовані   головою   райдержадміністрації, управлінням містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністр

 

Містобудівна рада при відділі містобудування і архітектури:

Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури, при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада є дорадчим органом при відділі містобудування і архітетктури для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної, передпроектної та проектної документації.

Рада утворюється розпорядженням голови Богуславської районної державної адміністрації і постійно діє при відділі. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законами України, а  також указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції і Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва, актами Київської обласної державної адміністрації, а також Положенням про архітектурно-містобудівну раду.

Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування.

Рада розглядає містобудівну та проектну документацію у сфері містобудування та архітектури з метою надання консультативних порад і професійних рекомендацій відділу.

Обов’язковому розгляду на засіданні ради підлягають містобудівна документація, архітектурні рішення проектів об’єктів архітектури, розташованих в історичній частині міст, в історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, проекти висотних будівель і споруд, а також:

-         схеми планування територій адміністративно-територіальних одиниць області та її окремих частин;

-         детальні плани територій історичної частини населених пунктів, що містять зони регулювання забудови та охорони пам’яток культурної спадщини;

-         містобудівні обгрунтування розміщення об’єктів архітектури при відхиленні від діючої містобудівної документації (або в разі її відсутності);

-         об’єкти дорожнього сервісу та об’єкти, що розташовані на землях транспорту, в охоронних, санітарно-технічних та інших зонах обмеженого будівництва;

-         проекти архітектурних ансамблів, що формують містобудівне середовище населених пунктів району, культових споруд, пам’ятних знаків, пам’ятників;

-         санаторно-курортні, лікувальні та оздоровчі установи;

-         об’єкти будівництва, що відносяться до державної власності або спільної власності територіальних громад району;

-         об’єкти соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, важливі елементи благоустрою, що розміщуються на території району або розташовані на територіях декількох адміністративно-територіальних одиниць району;

-         об’єкти, будівництво яких здійснюється за кошти державного або обласного бюджету;

-         об’єкти, що розміщуються вздовж автошляхів державного значення;

-         об’єкти підвищеної екологічної небезпеки;

-         інші об’єкти, перелік яких визначено Правилами забудови Київської області.

 

Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Рада та її члени мають право:

-         бути інформованими про план роботи ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні ради:

-         брати участь у розгляді питань, зазначених у Положенні, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення;

-         висловлювати свої зауваження та пропозиції замовникам (забудовникам) і авторам-розробникам містобудівної, проектної документації та проектних досліджень.

Обов’язком членів ради є активна участь у роботі ради, зокрема, участь в обговоренні питань, що розглядаються, сприяння виконанню рекомендацій ради, якісна і вчасна підготовка питань для обговорення на засіданнях.

 

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси