Вхід на сайтІнформація

«Про підсумки роботи освітньої галузі за  2015/2016 навчальний рік та стратегічні вектори модернізації системи освіти у 2016/2017 навчальному році»

Кожний навчальний рік є певним етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного вчителя. А цей навчальний рік - особливо. Сьогодні освіта України переживає процес «перезавантаження» (нові Державні освітні стандарти, оновлені програми, підручники). Сфера освіти перебуває на важливому етапі переходу  до більш якісного стану і вимагає не тільки модернізації змісту, а й змін форм, методів роботи навчальних закладів та управлінської діяльності керівників.

У 2015/2016 навчальному році навчальними закладами проведено належну роботу з виконання Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”. Адміністрації та педагогічні колективи всіх закладів докладали зусиль щодо підвищення якості освітніх послуг, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти.

Упродовж звітного періоду діяльність відділу освіти була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя.

Дошкільна освіта

Якщо ми ставимо перед собою завдання мати ефективну загальну середню освіту, дитину потрібно готувати до школи. Немає жодної методики, яка б вирішила б це питання без дошкільної освіти.

В Богуславському районі функціонує 19 дошкільних навчальних закладів: 4 - в  місті,  і 15 - у селі, з них 13 у складі навчально-виховних комплексів «Школа – дитячий садок».  1005 дітей дошкільного віку відвідують дитячі садки, що становить 83,8%  від кількості дітей  дошкільного віку.

Постійно проводиться робота по організації обов’язкового навчання дітей 5-річного віку. Підготовка дітей до навчання здійснювалася переважно в дитячих садках (396 дітей), в групі при Центрі дитячої та юнацької творчості (96 дітей). Діти 5-річного віку в районі  100%  охоплені підготовкою до навчання в школі.

З  метою забезпечення фізичного, розумового і психологічного розвитку, корекції психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома з 01 вересня 2016 року  на базі Богуславського ДНЗ №1 «Малятко» розпочне роботу Дошкільний навчальний заклад  (Центр розвитку дитини). Розвиток творчих здібностей у дітей будуть здійснюватися за такими напрямками: інтенсивна підготовка дітей до школи, музична діяльність, хореографія, творча майстерня (художньо-естетичний напрям),  англійська мова, фізкультурно-оздоровча робота, послуги психолога та логопеда,  міні садочок (няня на годину).

Також в новоствореному Центрі розвитку дитини буде організована інклюзивна освіта для дітей з обмеженими можливостями, які будуть зараховані до Центру з відповідними  довідками ( рішення ЛКК та ПМПК).

З метою задоволення зростаючих потреб міського та сільського населення у дошкільній освіті дітей в Богуславських ДНЗ №1,4,5,6 та Медвинському ДНЗ проводиться набір дітей віком від 3 до 6(7) років з короткотривалим перебування, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування.

Початкова освіта

Цього року на Богуславщині вперше сядуть за парти 346 першокласників.

Освітянську реформу розпочато з початкової освіти. Колегією Міністерства освіти і науки України, були затверджені 13 оновлених навчальних програм для 1-4 класів. Кардинально змінені цілі, які ставляться в навчанні учнів початкових класів. Ключовими змінами є те, що процес навчання приведено у відповідність до вікових можливостей молодших школярів.

Які ж зміни чекають учителів та учнів з 1-го вересня?

З метою зменшення психологічного напруження у першокласників, до сформування у них навички письма, вони будуть користуватись простим олівцем.

Учителям також не рекомендують користуватися червоною ручкою при перевірці письмових робіт в  адаптаційному періоді (1 клас).

Система  оцінювання молодших школярів враховуватиме вікові особливості дітей та стали більш демократичними. Відтепер оцінювання – це конфіденційна інформація, яка стосується лише вчителя, дитини та її батьків, тобто навчальні досягнення учнів не мають озвучуватися на батьківських зборах чи вивішуватися публічно у вигляді різноманітних рейтингів.

За 12-бальною шкалою у 2 – 4 класах будуть оцінюватися предмети інваріантної складової з української мови, літературного читання, іноземної мови, математики та природознавства. Усі інші предмети оцінюються вербально.

Скасовано складні для учнів теми з української мови, а для розвитку творчої уяви у 3-му класі введено жанр есе, у програмах 1-2 класів не вимагається вчити напам’ять таблиці додавання та віднімання в межах 10 та 20, скасовується контроль техніки читання, з кола читання вилучили неактуальних радянських авторів і додали сучасних, у першому класі буде менше письма і більше усної іноземної мови, щоб розвивати у дітей здатність вести прості діалоги, з фізкультури прибрали нормативи, вчителі зможуть самостійно збільшувати або зменшувати кількість годин на вивчення певних тем.

Учителі початкових класів акцент тепер робитимуть на комфортність навчального процесу, стимулювання цікавості до навчання, розвитку, вивчення мов, більше творчості, тісне партнерство учня і вчителя.

Цього року на Богуславщині вперше сядуть за парти 346 першокласників.

Профільне навчання

В 2015/2016 навчальному році значна увага була приділена профорієнтаційній роботі. З цією метою в планах навчальних закладів були внесені заходи щодо організації профорієнтаційної роботи та виділені години варіативної складової для визначення учнями майбутніх професій.

З метою ціленаправленого переходу освітньої системи району в новий стан, що дасть можливість забезпечити нову якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищення ефективності використання освітніх ресурсів, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи у 2016/2017 продовжать роботу освітні округи на базі Богуславської СШ №1,  Медвинської ЗОШ та розпочне роботу освітній округ з опорним навчальним закладом Іванівський НВК І-ІІІ ступенів.

Навчання та обдарованість

У цьому році основну школу закінчили 289 випускників 9 класу, 15 з них отримали свідоцтва з відзнакою. 115 учнів закінчили старшу школу, з них 6 нагороджено золотою медаллю, 4 - срібною.

Слід зазначити, що зовнішнє незалежне оцінювання 2016 на базі району пройшло організовано та без порушень для всіх учасників.

Робота з обдарованими дітьми – важливий напрямок у діяльності освітніх закладів.

Від результатів  наукової, художньої, технічної творчості дітей    залежить  прогрес освіти, держави. Відтак важливо створити сприятливі умови для спрямування зусиль дитини, в цьому нам допомагає велике розмаїття учнівських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань.

Відповідно до циклограми по роботі з обдарованими та здібними учнями, рекомендаціями КВНЗ КОР «Академією неперервної освіти», у нашому районі було проведено низку заходів, які сприяли виявленню, розвитку та вдосконаленню обдарувань учнів з різних навчальних дисциплін. За результатами ІІІ етапу 2015/2016 н.р. учні Богуславщини вибороли 28 призових місць У 2014/2015 н.р. учні району вибороли 20 призових місць.

За підсумками ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту учнівських робіт МАН призові місця зайняли 3 учасники даного конкурсу.

Продовжував  свою роботу очно-заочний консультпункт «Сузір’я «для здібних і обдарованих дітей, який охоплював наступні навчальні дисципліни: біологію, хімію, математику, фізику, географію, екологію, історію, українську літературу, трудове навчання, інформатику, англійську та німецьку мови. В роботі консультпункту працювало 24 вчителів та 44 учні. Кожен з напрямків передбачав поглиблене вивчення  предмету понад програмовий рівень загальноосвітньої школи у відповідності до вимог ІІІ та IV етапів учнівських олімпіад з базових  дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Розпорядженням голови Богуславської РДА від 19.04.2016 р. №147 було схвалено заходи щодо районної Програми «Обдарована дитина» на  2016/2018 н.р. з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді.

На святі «Крок у майбутнє» були нагороджені учні, які стали переможцями ІІІ (обласного) етапу учнівських олімпіад, ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту учнівських робіт МАН та творчих конкурсів і спортивних змагань.

За 2015/2016 н.р. до банку даних «Обдарованість» включено 176 дітей.

Діти з особливими потребами

Не всі діти однакові, але всі мають право на якісну і доступну освіту. Мета відділу освіти – створити таку  освіту, яка дозволить ставитися до кожної дитини особливо. У навчальних закладах району склалась певна система роботи з дітьми пільгових категорій. Створено банк даних дітей усіх пільгових категорій.

Відділом освіти та навчальними закладами продовжено реалізацію проекту «Дитина з особливими потребами», включеного до Програми розвитку системи освіти Богуславщини.

Продовжується реалізація державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття якісної освіти та інтеграції їх у суспільство шляхом інклюзивного навчання.

Протягом 2015/2016 року проведено 4 діагностичні засідання районної психолого-медико-педагогічної консультації та 1 (виїздне засідання), де обстежено 26 дітей, з них 3 дітей направлено в спеціальні навчальні заклади.

З метою забезпечення рівного доступу дітей з особливими потребами до якісної освіти на підставі заяв батьків, висновків ПМПК та довідок лікарсько-консультативної комісії ЦРЛ для 37 дітей було організоване індивідуальне навчання за відповідними програмами та 6 дітям організоване навчання за  інклюзивною формою.

На сьогоднішній день у ЗНЗ району за інклюзивною формою навчається 6 дітей з особливими освітніми потребами.

Систематично та в повному обсязі виплачується одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування по досягненню ними 18-річного віку.

Національно-патріотичне виховання

В 2015 – 2016 навчальному році головна увага була спрямована на патріотичне виховання школярів, формування в учнів активної життєвої позиції, на виховання моральності і культури поведінки.

В рамках національно-патріотичного виховання в школах проводились заходи з відзначення знаменних дат, заходи з ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу.

Були проведенні районні конференції юних краєзнавців «Київщина козацька» та «Київщина – мій заповітний край».

Проведенні районні конкурси: юних фотоаматорів «Моя Україно!», «Неосяжна моя, Україно!»; учнівської творчості «Об’єднаймося ж брати мої !», «Наш пошук і творчість тобі, Україно!».

Проведений районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Джура».

Традиційним стало проведення заходів до Дня захисника України, Дня гідності та Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня пам’яті героїв Крут, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті та примирення.

Проведені акції «Діти Богуславщини – дітям Попасної», «Голуб миру», «Збір пластикових кришечок на протезування воїнів», «Рушник єднання», «Зробимо Україну чистою», «Герої серед нас: сучасні захисники України», «Прапор України – прапор миру». До Дня Незалежності України в музеї історії Богуславщини була відкрита виставка робіт, в якій прийняли участь вихованці Центру дитячої та юнацької творчості

Організовували виставки-продажі, благодійні ярмарки, флешмоб «Квітка пам’яті» - виготовлення червоних маків як офіційного символу відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги.

Позашкілля

У єдиному освітньому просторі району вагоме місце займає позашкільна освіта, яка спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей дитини.

Одним з головних завдань позашкільних навчальних закладів є створення умов для додаткової освіти, виховання творчої, гармонійної, інтелектуально-розвиненої особистості, здійснення професійного самовизначення і трудового виховання, готовності шкільної молоді до вибору свого місця в житті.

В Центрі дитячої та юнацької творчості розроблена та втілюється в життя програма розвитку закладу на 2015 – 2020 роки.

В 2015 – 2016 н.р. позашкільною освітою в ЦДЮТ було охоплено 1460 дітей, з них міських – 1175 дітей, сільських – 285.

Навчально-виховний процес у ЦДЮТ здійснювався в 29 гуртках, всього в 78 групах різних напрямів. За рахунок бюджетних коштів працювали 54 групи (1084 дітей), за рахунок позабюджетного фінансування 24 групи (376 дітей). Слід відзначити позитивну динаміку охоплення гуртковою роботою дітей: у 2013 – 2014 році – 1088, у 2014-2015 році – 1450, у 2015-2016 році – 1460.

Позашкільною освітою було охоплено 5 дітей сиріт, 7 дітей з особливими потребами та 94 дітей з багатодітних сімей, 11 дітей позбавлених батьківського піклування, 4 дитини з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, 26 дітей, батьки яких учасники АТО .

Спостерігається зростання результативності участі вихованців в Всеукраїнських заходах у порівнянні з минулим роком. За результатами 37 заходів – маємо 12 призових місць на обласному етапі та 6 – на Всеукраїнському.

В Богуславській дитячо-юнацькій спортивній школі працюють секції з таких видів спорту: вільна боротьба, легка атлетика, футбол, волейбол.

Загальна кількість учнів Богуславської ДЮСШ становить 288 учні.

Вихованці ДЮСШ досягають високих спортивних результатів на чемпіонатах України, Всеукраїнських, обласних змаганнях та різноманітних турнірах.

У минулому навчальному році діти вибороли ІІІ місце (1-2 кл.)  та ІV місце (3-4 кл.) у чемпіонаті з шкільного футболу «Футбольні надії Київщини».

У першості області з вільної боротьби здобули 22 місця у різних вікових категоріях.

Юна спортсменка – Северин Яна – стала дворазовою переможницею чемпіонату України з легкої атлетики, є кандидатом в майстри спорту та кандидат в олімпійську збірну України. Воскобійник Артур (боротьба) є майстром спорту України та членом юнацької збірної України.

Гайдаєнко Василь в цьому році став дворазовим переможцем чемпіонату України та виконав норматив кандидата в майстри спорту.

Загальна кількість призових місць, завойованих вихованцями ДЮСШ – 48, з них 17 – перших, 20 – других, 11 – третіх.

Оздоровлення

06.06.2016 по 19.06.2016 було організовано роботу 7 (семи) пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів Богуславського району одним з яких був мовний пришкільний табір в Богуславській СШ №1. В таборах було охоплено оздоровленням 605 дітей. За час роботи табору було проведено екскурсії, гурткові роботи, естафетні ігри, конкурси, змагання та походи на природу. На сайтах шкіл та відділу освіти висвітлені події кожного дня з якими кожен бажаючий може поринути в атмосферу табору.

Протягом липня-серпня 14 вихованців Малої академії наук учнівської молоді мали змогу відпочити у літній профільній зміні на базі Володарської санаторної школи-інтернат.

Кадрове забезпечення

Сьогодні навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах Богуславського району забезпечують 618 педагогічних працівників. Із них у загальноосвітніх школах 491 учителів, у дошкільних навчальних закладах - 93, у позашкільних  - 34.

У центрі уваги  залишається питання якості освітніх послуг. Цього року чергову атестацію проходили 91 педагогічний працівник, атестовано 12 керівних кадрів навчальних закладів району: 5 директорів загальноосвітніх шкіл, 7 заступників, 2 завідувачів ДНЗ.

За наслідками атестації педагогічне звання «Старший вчитель» присвоєно 6 працівникам, підтверджено – 8, звання «Учитель методист» присвоєно 3, підтверджено 4 педпрацівникам.

Таким чином, у навчальних закладах працює 39 «вчителя-методиста», 44 «Старших вчителів», 8 вихователів-методистів.22 педагоги є «Відмінниками освіти».

Інспекційна діяльність

Відділ освіти систематично здійснює контроль за функціонуванням окремих освітніх ланок району .

Згідно річного плану роботи у 2015-2016 н.р. здійснено 4 тематичних, 1 фронтальне та 1 комплексне вивчення  навчальних закладів. За результатами вивчень - роботу даних навчальних закладів визнано такою, яка проводиться на належному рівні.

Оптимізація мережі

Відповідно до рішення сесії районної ради  від 22 липня 2016 року № 102-07-VII «Про затвердження Плану модернізації мережі навчальних закладів Богуславського району на 2016-2020 роки»  відповідно до рішень сесії районної ради проводяться заходи щодо реорганізації Іванівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» в опорний навчальний заклад та пониження ступенів Вільхівецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» на Вільхівецький НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» й Біївецький НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» на Біївецький НВК «ЗОШ І-І ступенів-дитячий садок». Не здійснюється набір до 10 класу  у Ісайківський та Побережківський НВК.

Інформатизація

«Якщо сьогодні ми будемо вчити дітей як вчора – вкрадемо в них завтра»: такий неписаний девіз прогресивних педагогів, які опановують можливості комп’ютера, мультимедійної дошки для використання  у сучасній школі.

На даний час 18 шкіл району мають комп’ютерні класи. На сьогодні всі навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

У школах активно використовуються інтерактивні дошки , за допомогою яких вчителі-предметники реалізовують свій творчий потенціал, створюючи власні програми.

В грудні 2015 р. кабінет фізики Іванівського НВК Богуславського району отримав цифровий вимірювальний комплекс EinsteinTH «Фізика».

Відділом освіти упорядковано роботу  щодо всебічного  висвітлення діяльності на офіційному веб-сайті. Також продовжено роботу щодо належного функціонування веб-сайтів навчальних закладах. Всі навчальні заклади Богуславщини мають можливість висвітлювати свою діяльність на власних сторінках.

Оновлення матеріально-технічної бази

З метою забезпечення організованого початку 2015/2016 навчального року затверджено комплекс заходів для належної підготовки закладів освіти району до роботи в новому навчальному році. Працівники відділу освіти та навчальних закладів пройшли щорічний медичний огляд. У навчальних закладах протягом червня пройшли конференції (загальні збори) учасників навчально-виховного процесу зі звітом директора.

В період з 15 по 18 серпня пройшла перевірка стану готовності навчальних закладів до нового навчального року.

У зв’язку з ситуацією в країні поточні ремонти навчальних закладів проведені за рахунок батьків та спонсорської допомоги. Незважаючи на таку ситуацію з фінансуванням, у всіх школах та дошкільних навчальних закладах проведені якісні поточні ремонти.

Слід відмітити велику роботу колективів навчальних закладів на чолі з керівниками Богуславської СШ №1, Богуславська ЗОШ №2, Богуславська ЗОШ №3, Побережківського НВК, Іванівського НВК, Киданівського НВК, Хохітвянського НВК, Саварського НВК.

Протягом червня-липня укладено договори з видавництвами на придбання підручників для учнів 4-7 класів за рахунок коштів освітньої субвенції; здійснюється своєчасне вивезення підручників згідно графіка зі складу  сервісно-ресурсного центру;  проводиться міжшкільний перерозподіл підручників з урахуванням контингенту учнів. У 2016/2017 н.р. Підручниками забезпечені на 92%

Парк шкільних автобусів налічує 10 одиниць: 9 на балансі відділу освіти та 1 автобус - на балансі Богуславської СШ №1, які забезпечують підвезення школярів до 10 навчальних закладів. Шкільними автобусами забезпечені: Біївецький НВК, Вільхівецький НВК, Іванівський НВК, Ісайківський НВК, Медвинська ЗОШ, Побережківський НВК, Саварський НВК, Шупиківський НВК та Богуславська СШ №1. Шкільні автобуси обслуговують 32 населених пункти.

Інноваційна діяльність

В 2015/2016 навчальному році заклади району продовжують працювати за   інноваційною діяльністю:

- В Богуславській ЗОШ №3, Дибинецькому НВК,  Медвинській ЗОШ, Вільхівецькому НВК, Іванівському  НВК педагогічні працівники реалізують зміст Всеукраїнської комплексної програми розвитку дітей «Росток»

- В Богуславській СШ №1 педагогічні працівники в навчально – виховному процесі  використовують інформаційно-комунікаційні технологій  "1 учень – 1 комп'ютер" на базі шкільних  нетбуків  та інноваційний проект « Інтелект України»

- Інноваційний проект «Освіта для стійкого розвитку в дії»  реалізується в Богуславській  ЗОШ №3, Богуславській  ЗОШ №2, Дибинецький НВК, Ісайківський НВК, Побережківський НВК, Саварський НВК, Мисайлівський НВК,  Хохітвянський НВК

- За Міжнародним українсько – американським освітнім проектом «Розвиток толерантності у закладах освіти Київської області» будуть працювати педагогічні працівники Богуславської  ЗОШ №3, Мисайлівського  НВК

- Інноваційний проект виховної роботи «Культура добросусідства» будуть впроваджувати педагогічні колективи Богуславської ЗОШ №2, Іванівського НВК, Хохітвянського НВК.

Інноваційна діяльність дає можливість поглибити знання з навчальних предметів, створити толерантне середовище в закладах освіти району,  реалізувати творчий потенціал педагогічних працівників, виховувати  соціально компетентних, критично мислячих і толерантних осіб, свідомих громадян і патріотів своєї Батьківщини, добре обізнаних з рідним краєм, які прагнутимуть відповідально керувати його життєдіяльністю, зберігати і примножувати  природний, економічний і культурний потенціал.

Проект «Нова школа»

Міністр освіти і науки України презентувала проект для обговорення «Нова школа», в якому йдеться про нові реформи, що на 10-річчя визначить освітній ландшафт України. Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадської активності.

Запорукою успіху нової школи є тісна співпраця з батьками, громадами і підтримка з їхнього боку.

Формула нової школи складається з 8 ключових компонентів:

 • Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
 • Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно;
 • Наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 • Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію;
 • Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем та батьками;
 • Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитино центризм;
 • Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя;
 • Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

10 ключових компетентностей нової української школи є:

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;
 • Спілкування іноземними мовами;
 • Математична грамотність;
 • Компетентності в природничих науках і технологіях;
 • Інформаційно-цифрова компетентність;
 • Уміння навчатися впродовж життя;
 • Соціальні і громадянські компетентності;
 • Підприємливість;
 • Загальнокультурна грамотність;
 • Екологічна грамотність і здорове життя.

Шановні освітяни! Освіта - чи не найбільш динамічна галузь суспільного життя, чутлива до нових викликів та запитів сучасності. Сфера, де кожна зупинка рівноцінна кроку назад. І щоб рухатися у ногу зі світом, а не плутатись у шлейфі недопрацювань, дуже важливо вчасно реагувати на проблемні моменти,  оперативно розв’язувати нагальні питання.

Минулий освітянський рік був, без перебільшення, щедрим на здобутки і перемоги, які затьмарюються війною в державі.

Звертаюсь до дирекції навальних закладів та педагогічних працівників! Наше з вами завдання – ні на мить не забувати про те, що кожна дитина повинна бути щасливою!

Бажаю нам підкорити нові вершини творчості, обдарованості та визнання.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси