Вхід на сайтПерелік адміністративних послуг


  1. Надання пільг населенню на оплату за енергоносії та житлово-комунальні послуги.
  2. Надання довідки про перебування на обліку та зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі зміни місця проживання.
  3. Реєстрація та внесення відомостей та змін до Єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів пільг (ЄДАРП).
  4. Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.
  5. Надання допомоги на поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій.
  6. Виплата грошової компенсації для придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитеростичній операції а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов.
  7. Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
  8. Призначення та виплата державної допомоги на дітей одиноким матерям.
  9. Призначення та виплата державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

10. Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

11. Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання послуг.

12. Призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

13. Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

14. Призначення та виплата державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

15. Призначення та виплата державної допомоги при усиновленні дитини.

16. Призначення та виплата державної допомоги при народженні дитини.

17. Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

18. Призначення та виплата щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ними.

19. Щомісячна адресна допомога внутрішньопереміщеним особам на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

20. Призначення та виплата субсидії на житлово-комунальні послуги та придбання скрапленого газу та твердого палива.

21. Видача посвідчень “Ветеран праці”.

22. Видача посвідчень “Учасник війни”.

23. Видача посвідчень “Cім’я померлого (загинувшого) ветерана війни”.

24. Видача пенсійного посвідчення інваліда.

25. Оформлення документів на безоплатне забезпечення інвалідів автомобілями.

26. Забезпечення засобами пересування та реабілітації.

27. Виплата компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування інвалідам.

28. Видача посвідчень “Інвалід війни”.

29. Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

30. Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів.

31. Виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам війни.

32. Видача ветеранам війни листів-талонів на право пільгового придбання квитків зі знижками, передбаченими законодавством.

33. Видача інвалідам направлень на проходження курсу професійної реабілітації в професійно-реабілітаційних центрах України, в спеціалізованих закладах освіти системи соціального захисту.

34. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

35. Оформлення документів для отримання путівки в будинки-інтернати різних типів.

36. Взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції.

37. Направлення учасників антитерористичної операції на психологічну      реабілітацію.

38.Призначення та виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам,   постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи із числа інвалідів, учасників ліквідації, евакуйованих із зони відчуження у 1986 році, дітей-інвалідів та дітей, які втратили внаслідок ЧК  одного з батьків.

38. Щомісячна грошова компенсація  вартості продуктів харчування громадянам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії.

39. Виплата підвищених стипендій і додаткові відпустки громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

40. Виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів.

41. Призначення та виплата одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та сім’ям за втрату годувальника і смерть яких пов’язана з ЧК.

42. Видача посвідчень особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

43. Оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

44. Виплата грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні (взамін оздоровлення в санаторії).

45. Реєстрація колективних договорів.

46. Проведення актів обстеження з метою отримання права на призначення допомоги.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси