Вхід на сайтПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ – стаття 12

ТА РОЗМІРИ ПЕНСІЙ (у відсотках від грошового забезпечення) – стаття 13

а) –  пенсія призначається особам   офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього  Закону   незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

по 30  вересня  2011  року і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;

з 1 жовтня 2011 року по  30  вересня  2012  року  і  на  день звільнення  мають  вислугу  20  календарних  років  та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2012 року по  30  вересня  2013  року  і  на  день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;

з 1  жовтня  2013  року  по  30  вересня  2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2014 року по  30  вересня  2015  року  і  на  день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;

з 1  жовтня  2015  року  по  30  вересня  2016 року і на день звільнення мають вислугу  22  календарних  роки  та  6  місяців  і більше;

з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2017 року по  30  вересня  2018  року  і  на день звільнення  мають  вислугу  23  календарних  роки  та  6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2018 року по  30  вересня  2019  року  і  на  день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;

з 1  жовтня  2019  року  по  30  вересня  2020 року і на день звільнення мають вислугу  24  календарних  роки  та  6  місяців  і більше;

з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.

Розмір

  • за 20 років вислуги --------------55% (звільнений у відставку за віком або за станом зд.),

------------50% (за інших причин звільнення),

  • за 1 рік вислуги понад 20 -------3%.

б) – на день звільнення зі служби – 45 років

(інвалідам війни – незалежно від віку),

-          страховий стаж – 25 років,

-          військова служба – 12 календарних років і 6 місяців

Розмір

за 25 років страхового стажу ---------------50%,

за 1 рік страх. стажу понад 25 --------------1%.

в) – при  досягненні 45-річного віку,

-          вислуга – 20 років,

-          звільнення з військової служби відповідно до Закону України “Про державні

гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей”.

Розмір

за 20 років вислуги ------------------------50 %,

за 1 рік вислуги понад 20 -----------------3 %

г) - особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону,  які займали посади льотного  складу  та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років,  незалежно

від віку в разі,  якщо вони мають на  день  звільнення  зі  служби вислугу 20 років і більше.

Розмір

  • за 20 років вислуги --------------55% (звільнений у відставку за віком або за станом зд.),

------------50% (за інших причин звільнення),

  • за 1 рік вислуги понад 20 -------3%.

МАКСИМУМ (стаття 13)

пункти а) і б)

-          80 % грошового забезпечення ------- загальний показник,

-          95 % --------------------------------------- чорнобильці 2 категорії, які під час служби         брали участь у ліквідації наслідків аварії   на ЧАЕС,

-          100 % ------------------------------------- чорнобильці 1 категорії, які під час служби          брали участь у ліквідації наслідків аварії      на ЧАЕС,

пункт в)

-          65 %  грошового забезпечення

пункт г)

80 % грошового забезпечення ------- загальний показник,

-          95 % --------------------------------------- чорнобильці 2 категорії, які під час служби      брали участь у ліквідації наслідків аварії   на ЧАЕС,

-          100 % ------------------------------------- чорнобильці 1 категорії, які під час служби брали участь у ліквідації наслідків аварії  на ЧАЕС

МІНІМУМ (стаття 14)

На рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність

з 01.01.2012 року ------- 822  грн.,

з 01.04.2012 року ------- 838  грн.,

з 01.07.2012 року --------844 грн.

з 01.10.2012 року ------- 856  грн.,

з 01.12.2012 року ------- 884 грн.

НАДБАВКИ

УТРИМАНЦІ (стаття 16)

-          50 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (411 грн. з 1.01.2012) на кожного утриманця за умови , що пенсіонер не працює.

ДОКУМЕНТИ:

-заява

- свідоцтво про народження дитини (копія та оригінал)

- свідоцтво про шлюб (копія та оригінал)

- довідка з місця навчання дитини (дитсадочок)

- довідка уповноваженого органу про склад сім»ї (Форма 3) або довідка про утримання дитини ( у випадку реєстрації за різними адресами батька (матері) і дитини)

- трудова книжка (копія та оригінал)

- довідка з управління Пенсійного фонду за місцем  реєстрації  на батька та матір дитини про те, що вони не отримують пенсію на дитину

- довідка з управління праці та соціального захисту населення на батька та матір дитини про те, що вони не отримують допоги на дитину

ДСД

- ІНВАЛІДИ 1 ГРУПИ:  підгрупа «А »

АРМІЇ,

ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ,

ТРУДОВОГО КАЛІЦТВА ---------------------------- 100%

до пенсії за вислугу років

- ІНВАЛІДИ 1 ГРУПИ:  підгрупа «Б »

АРМІЇ,

ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ,

ТРУДОВОГО КАЛІЦТВА ---------------------------- 50%

до пенсії за вислугу років

-    ОДИНОКІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ДОГЛЯДУ--------15%

до пенсії за вислугу років

- з дати звернення,

УМОВИ

-          1 група – безумовно

-          решта – одинокі (не мають працездатних родичів, які за законом зобов’язані

утримувати),

- потребують постійного стороннього догляду

- не працюють.

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

УМОВИ

  1. Незалежно від тривалості служби, страхового стажу.
  2. Настання інвалідності:

- в період проходження служби,

або

- не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби,

або

- внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

ПРИЧИНИ ІНВАЛІДНОСТІ
ІНВАЛІДИ ВІЙНИ

-          під час захисту Батьківщини,

-          виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків)

-          перебування на фронті,

-          у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах,

-          в районі воєнних дій,

-          на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної війни

-          у бойових діях у мирний час,

-          інші особи, зазначені у статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

ІНВАЛІДИ АРМІЇ

-          каліцтво, одержане в результаті нещасного випадку, не пов’язане з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків),

-          захворювання, пов’язане з проходженням служби.

РОЗМІРИ (стаття 21)

ІНВАЛІДИ ВІЙНИ

1 – 100%,

2 – 80%,

3 – 60%

ІНВАЛІДИ АРМІЇ

1 – 70%,

2 – 60%,

3 – 40% заробітку.

МІНІМУМ

ОСНОВНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ

-          Закон Про Державний бюджет

-          % від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність

-          в залежності від звання, причини інвалідності та групи.

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ (З НАДБАВКАМИ ТА ПІДВИЩЕННЯМ)

З 1 липня  2012 року

Інваліди війни

1 група –2405.40 грн.

2 група – 2152,20  грн.

3 група – 1899 грн.

Учасники бойових дій

- 1392,60  грн.

З 1 жовтня 2012 року                        З 1 грудня 2012 року

Інваліди війни                               Інваліди війни

1 група – 2439,60 грн.                          1 група –2519,40 грн.

2 група – 2182,80 грн.                          2 група –2254,20 грн.

3 група – 1926 грн.                               3 група – 1989грн.

Учасники бойових дій                        Учасники бойових дій

- 1412,40  грн.                                       – 1458,60 грн.

СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ (стаття 26)

-          довічно --------------------------  інвалідам, які досягли пенсійного віку

-          на час інвалідності ------------ для тих, хто не досяг пенсійного віку.

ЗМІНИ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ (стаття 27)

Якщо у інваліда війни здоров’я погіршується

у зв’язку із загальним захворюванням, трудовим

каліцтвом або професійним захворюванням ------- пенсія перераховується за новою  групою інвалідності із збереженням її причини.

ПЕРЕРИВАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ (стаття 28)

Виплата поновлюється з дня зупинення, але не більш ніж за один місяць до дня повторного огляду.

ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

УМОВИ (стаття 29)

  1. Незалежно від строку служби, страхового стажу
  2. Смерть настала:

-          у період проходження служби,

-          не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби,

-          внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби,

-          у період одержання пенсії за цим законом,

-          не пізніше 5 років після припинення її виплати.

КОЛО ОСІБ

Непрацездатні члени сім’ї померлого, що перебували на його утриманні.

НЕПРАЦЕЗДАТНІ (стаття 30)

а) діти (в тому числі усиновлені),

пасинок і падчерка (якщо вони не одержували аліменти від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми),

брати, сестри та онуки (якщо немає працездатних батьків):

-          до 18 років (право зберігається і при усиновленні)

-          що стали інвалідами до 18-річчя.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

б) батьки

дружина (чоловік) – можуть бути у повторному шлюбі

вітчим і мачуха – якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років.

-          що досягли пенсійного віку або

-          інваліди,

Пенсія зберігається при повторному одруженні дружини (чоловіка).

в) батьки

дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) – на чоловіків не поширюється

вітчим і мачуха – якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років.

-          що досягли  пенсійного віку  або

-          інваліди

Пенсія зберігається при повторному одруженні дружини (чоловіка).

Якщо смерть настала                      :

-          в період проходження служби,

-          внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків),

-          внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті,

-          ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи,

-          виконанням інтернаціонального обов’язку.

г) дід і бабуся – при відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати.

д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, що вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

УТРИМАНЦІ (статті 30, 31)

Особа вважається такою, що перебувала на утриманні, якщо:

-          якщо особа була на повному утриманні померлого або

-          або одержувала від нього допомогу, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування.

Незалежно від перебування на утриманні:

-          непрацездатні діти (до 18 років або якщо інвалідом визнано до 18-річчя),

-          непрацездатні батьки, дружина (чоловік), якщо

+ після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування або

+ годувальник помер в період служби або

+ після служби, але внаслідок захворювання (поранення, контузії, каліцтва), що мали місце під час служби.

РОЗМІРИ (стаття 36)

40% на кожного утриманця

-          якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії чи каліцтва при захисті Батьківщини,

-          ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,

-          виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків),

- захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті,

-          у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України,

-          ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи,

-          участю у бойових діях у мирний час,

-          члена сімей померлих інвалідів війни,

-          членам сімей, до складу яких входять круглі сироти.

30% на кожного

-          якщо смерть настала внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків),

- захворювання, пов’язаного з проходженням служби

МІНІМУМ

На кожного утриманця на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність

з 01.01.2012 року -------- 822 грн.,

з 01.04.2012 року -------- 838 грн.,

з 01.07.2012року---------844 грн.,

з 01.10.2012 року -------- 856 грн.,

з 01.12.2012 року -------- 884 грн.

ЗМІНА РОЗМІРУ ПЕНСІЇ (стаття 40)

-          Припинення виплати або

-          Зменшення кількості утриманців ------------ з наступного місяця після зміни.

ВИДІЛЕННЯ ЧАСТКИ ПЕНСІЇ (стаття 40)

Пенсія призначається одна на всю сім’ю.

Батькам, дружині (чоловікові) – на кожного окремо.

На вимогу члена сім’ї виділяється частка ----- з наступного місяця після подання заяви.

ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (пункт 7 Постанови № 393)

- Оклад за посадою (з урахуванням гірського підвищення),

- Оклад за військовим(спеціальним) званням,

- Надбавка за вислугу років --------- за останньою штатною посадою перед звільненням

- Щомісячні додаткові види грошового забезпечення,

- Премії --------------- середньомісячний розмір за 24 останні календарі місяці підряд перед місяцем звільнення.

Якщо термін служби менше 24 календарних місяців – середньомісячний розмір за фактичні місяці.

Пенсійні, святкові та нічні надбавки (доплати) --- не враховуються.

(стаття 43)

Переведеним за станом здоров’я або за віком

з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів),

атомних надводних кораблів і мінних тральщиків

на посади з меншим посадовим окладом.

Полковникам та вище,

що переведені з цих посад в інтересах служби

з меншим посадовим окладом,

працювали на них 3 роки,

та мали право на пенсію за вислугу років ------- з посадового окладу до переведення,додаткові види та премії – на дату призначення пенсії.

Відрядженим для роботи

в органах державної влади та органах

місцевого самоврядування або у

сформованих ними органах, на

підприємствах, в установах, організаціях,

вищих навчальних закладах (якщо одержували

заробітну плату в порядку і розмірах,

установлених для працівників цих

органів та організацій) ---------------------------- з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою, додаткові види та премії –на дату призначення пенсії.

Офіцерам, звільненим до вступу на штатну посаду

після закінчення військового навчального закладу

або після призову із запасу --------------------------------- із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення даткові види та премії – на дату призначення пенсії.

Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби

та військової служби за контрактом,

переведеним з атомних підводних крейсерів,

атомних підводних човнів та дизельних підводних човнів,

обладнаних атомними енергетичними установками,

на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі,

судна або в берегові військові частини

Військово-Морських Сил із збереженням одержуваного

ними до дня переведення посадового окладу -------- із збереженого посадового окладу

ВТРАТА ГОДУВАЛЬНИКА-ПЕНСІОНЕРА (стаття 45)

Грошове забезпечення – те, з якого було обчислено пенсію годувальнику.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ

ЗВЕРНЕННЯ

-          в управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян  ГУ ПФУ у Київській області (адреса:

м. Київ, вул. Костянтинівська, 9 станція метро «Контрактова площа»)

Дата звернення – день подання заяви з усіма необхідними документами або

день відправленого поштою,

день подання останнього необхідного документа – якщо це

відбулось більш ніж через 3 місяці після повідомлення про

необхідність подання такого документа.

РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

- Призначення пенсії,

- Відмова

- Повідомлення про документи,

- яких не вистачає --------- 10 днів з дня подання заяви з необхідними док-ми

- Повідомлення про відмову -------- 5 днів з дня прийняття рішення.

СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ (стаття 50)

+ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

- пункти а) та в) та г) статті 12

- з наступного дня після звільнення їх зі служби,( в межах 12 місяців)

-          але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення

- пункт б) статті 12 (виходячи із страхового стажу)

- з наступного дня після звільнення зі служби ( в межах 12 місяців)

- поновлення у військовому званні -

- з дати поновлення

- звільненим у зв’язку із засудженням (з правом на пенсію)

- з дати звернення

- тим, хто набув право на пенсію у зв’язку із внесенням змін у наказ, інший документ

- з дати підписання наказу про внесення змін.

ІНВАЛІДНІСТЬ

- встановлення інвалідності до 3 місяців після звільнення, якщо

захворювання (каліцтво, поранення тощо) виникло в період служби

- з наступного дня після звільнення,

-          але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення.

- встановлення більш ніж через 3 місяці після звільнення

або захворювання (нещасний випадок) мали місце після звільнення

- з дня встановлення інвалідності.

- поновленим у військовому званні -

- з дати поновлення

ПЕРЕХІД З ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ НА ПЕНСІЮ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

-          з дати подачі заяви з усіма необхідними документами

ВТРАТА ГОДУВАЛЬНИКА

- особам, що набули право на пенсію після смерті годувальника

(досягли пенсійного віку, втратили джерело засобів до існування тощо):

- дружині (чоловікові) --------------- з дати звернення,

- іншим членам сім’ї ----------------- з дати набуття права.

- в інших випадках

- з дня смерті, але

-          не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію,

-          не раніше припинення виплати пенсії утриманцю.

При несвоєчасному звернення ------- повертаємось не більш як за 12 місяців перед зверненням.

ПЕРЕРАХУНКИ

УМОВИ (стаття 63)

У порядку, встановленому КМУ:

- у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців,

- у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ

Зміни в грошовому відповідних

категорій військовослужбовців -------- з дати зміни,

Інші перерахунки ------------- з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.

Різниця в пенсії за минулий час – не більш як за 12 місяців.

ВИПЛАТА ПЕНСІЙ

За фактичним місцем проживання

ЗА МИНУЛИЙ ЧАС

Нараховані суми пенсій і не отримані з вини пенсіонера – не більш як за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.

-          за 12 місяців – одночасно,

-          решта суми – щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

З вини органу ПФУ – без обмеження строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

ВІДРАХУВАННЯ

-          з вини пенсіонера

-          або підприємства, установи, організації --------- по 20 відсотків розміру пенсії.

ІНТЕРНАТИ

Особам, що проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для осіб похилого віку та інвалідів

- пенсіонеру 25% пенсії,

- але не менше 20% мінімальної пенсії за віком

- утриманцям

пенсіонера – решта пенсії,

- але не більше 50% пенсії.

Дітям на повному держ. утриманні пенсії в разі втрати годувальника (стаття 32)

- Круглим сиротам ------- у повному розмірі,

- Іншим ---------------------- 50%.

За час перебування на стаціонарному лікуванні

(у лікарні, клініці, госпіталі та інших лікувальних закладах)

- повністю.

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ (стаття 61)

Особі, що здійснила поховання

РОЗМІР

- 3-місячна пенсія,

-          але не менше 5 мінімальних заробітних плат

Якщо поховання здійсненню за рахунок держави --------- допомога не виплачується

НЕДООДЕРЖАНА ПЕНСІЯ (стаття 61)

КОЛО ОСІБ

-          члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника,

-          батьки і дружини (чоловік),

-          члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонера на день його смерті

При зверненні кількох членів сім’ї ----------- ділиться порівну.

Якщо звернення пізніше 6 місяців після смерті -------- не виплачується.

ВИЇЗД ЗА КОРДОН (стаття)

-          На час постійного проживання за кордоном ----------- виплата припиняється

- Поновленняз дати звернення, але не раніше дати реєстрації а постійним місцем проживання в Україні

ЧОРНОБИЛЬЦІ

ДОДАТКОВІ ПЕНСІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ВТРАТУ ГОДУВАЛЬНИКА

СТРОК

З 1 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому відбулося звернення, але не раніше дати видачі посвідчення.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або члена сім’ї такої особи

-          для учасників ліквідації (2,3 категорія) – посвідчення повинно бути перереєстроване,

-          для інвалідів (1 категорія) – повинен бути вкладиш до посвідчення, термін дії якого відповідає терміну інвалідності,

-          для потерпілих 4 категорії – додатково додається довідка про те, що особа постійно проживає в населеному пункті, що віднесений до зони посиленого радіологічного контролю.

ДОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАННЯ В ЗОНІ

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1-Довідка про те, що особа постійно проживає в населеному пункті, що віднесений до зони посиленого радіологічного контролю або гарантованого добровільного відселення,

2-Документи, які підтверджують те, що особа не працює.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 60. Обов’язок пенсіонерів повідомляти органам пенсійного забезпечення про зміну умов, що впливають на виплату пенсій

Пенсіонери зобов’язані повідомляти органам пенсійного забезпечення про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати.

В разі невиконання цього обов’язку і одержання у зв’язку з цим зайвих сум пенсій пенсіонери повинні відшкодувати органу пенсійного забезпечення заподіяну шкоду.

Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі його сім’ї тощо), можуть бути повернуті пенсіонерам добровільно або стягуються на підставі рішень органу, який призначає пенсію, чи суду.

Проведено другий етап перерахунку пенсій особам, що отримують пенсії за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з 01.09.2012 року.

На виконання доручення Президента України  щодо забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики підвищення стандартів життя Кабінетом Міністрів України 23.04.2012 року прийнято постанову № 355 «Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відповідно до цієї постанови з 1 вересня 2012 року підвищення до пенсій, призначених до 01.07.2012 року відповідно до зазначеного Закону, крім пенсій, призначених військовослужбовцям строкової служби та членів їх сімей,  збільшується до 23 відсотків.

При цьому, розміри пенсій, обчислені відповідно до статей 13, 21,36 Закону з урахуванням доплат до попередніх розмірів пенсій відповідно до п.4 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до  Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008р. № 45 та підвищень, передбачених абзацом першим цього пункту, не можуть перевищувати розміри пенсій, обчислені відповідно до вказаних статей Закону, виходячи із грошового забезпечення, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007р. № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» для  відповідних категорій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, станом на  1 квітня 2012 року.

Отже, для перерахунку пенсій береться грошове забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, станом на  1 квітня 2012 року та поводиться перерахунок наступним чином.

Наприклад:

розмір пенсії за вислугу років до 01.07.2012 року

грошове забезпечення станом на 01.01.2008 року – 2836,00 грн.

основний розмір пенсії 65% - 1843,40 грн.

підсумок пенсії -1843,40 грн.

Розмір пенсії з грошового забезпечення станом на 01.04.2012 року

грошове забезпечення станом на 01.04.2012 року – 3716,00 грн.

Основний розмір пенсії 65% - 2415,40 грн.

Контроль права на перерахунок : 1843,40 грн. <  2415,40грн. (на 572,00 – це і є максимальна сума, на яку може підвищитися пенсія під час перерахунків.)

Перерахунок пенсії

З 01.09.2012 року

Основний розмір пенсії станом на 01.01.2008 року – 1843,40 грн.

Підвищення на 23% від 1843,40 грн. -423,98 грн.

Проконтролювавши розмір збільшення з максимальним розміром, на який може збільшитися пенсія, до виплати належить сума 2267,38 грн.

Особам, на яких не поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» пенсії не перераховувалися. До цієї категорії осіб належать особи, звільнені з Державної податкової адміністрації України, колишні військовослужбовці і особи начальницького складу, які відряджалися до державних органів, установ та організацій і отримували грошове забезпечення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 № 104 та від 17.08.2005 року № 748 або проходили службу на посадах, за якими умови оплати праці (грошового забезпечення) визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2005 №748, військовослужбовці, які проходили службу в органах прокуратури та на прокурорсько-слідчих посадах, а також військовослужбовці і особи начальницького складу, які відряджалися до органів державної влади та місцевого самоврядування і отримували грошове забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268, військовослужбовці-судді, які отримували грошове забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 №865, військовослужбовці, які проходили службу на посадах, грошове забезпечення яким виплачувалося відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 року № 1851 та військовослужбовців і особи начальницького складу, пенсія яким виплачується як народним депутатам України. При прийнятті Кабінетом Міністрів України  постанови  про збільшення розмірів пенсій зазначеній категорії осіб, перерахунок пенсій буде проведено в автоматичному режимі, без особистих звернень громадян за перерахунком.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси