Вхід на сайтВиконання видаткової частини районного бюджету Богуславського району за 9 місяців 2017 року.

Додаток 2
до звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року
Виконання видаткової частини районного бюджету Богуславського району за 9 місяців 2017 року.
( грн. )
Код Показник План на 2017 рік з урахуванням змін План на 9 місяців 2017 року з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період % виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін % виконання до плану на 9 місяців 2017 року з урахуванням змін
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
0100 Державне управління 1772600 1426250 1296412 73,1 90,9
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1772600 1426250 1296412 73,1 90,9
1000 Освіта 87022155 66658755 60508621 69,5 90,8
1010 Дошкільна освіта 11118200 8262250 7435095 66,9 90,0
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями 71213455 54813035 49723923 69,8 90,7
1060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу) 986100 750500 717705 72,8 95,6
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1310300 985250 889521 67,9 90,3
1170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1000100 768260 740931 74,1 96,4
1190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 616400 472780 463474 75,2 98,0
1200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 734800 567480 506154 68,9 89,2
1220 Інші освітні програми 21000 21000 20958 99,8 99,8
1230 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 21800 18200 10860 49,8 59,7
2000 Охорона здоров`я 39827940 31149268 29318050 73,6 94,1
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 29755440 23352368 21948135 73,8 94,0
2180 Первинна медична допомога населенню 10047200 7771600 7344625 73,1 94,5
2220 Інші заходи в галузі охорони здоров`я 25300 25300 25290 100,0 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 128283800 109158849 105753276 82,4 96,9
3011 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 6864096 6291278 6291278 91,7 100,0
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
3012 Наданн ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту 79930 71430 71430 89,4 100,0
3013 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 2201035 2159493 2159493 98,1 100,0
3014 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я 684346 671344 671344 98,1 100,0
3015 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 421334 405412 405411 96,2 100,0
3016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 66989259 61679020 61678789 92,1 100,0
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
3021 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 68000 45929 45929 67,5 100,0
3023 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 23000 13891 12972 56,4 93,4
3024 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я 25000 15118 15118 60,5 100,0
3025 Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 27200 15400 10524 38,7 68,3
3026 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3151800 2299362 189425 6,0 8,2
3041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 357500 240933 220091 61,6 91,3
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
3042 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 63300 37405 24906 39,3 66,6
3043 Надання допомоги при народженні дитини 17328400 12890300 12888377 74,4 100,0
3044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1861400 1363124 1362785 73,2 100,0
3045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 5533400 4133397 3824304 69,1 92,5
3046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 239200 141608 100361 42,0 70,9
3047 Надання допомоги при усиновленні дитини 139300 106820 102340 73,5 95,8
3048 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 8663600 6276240 5764388 66,5 91,8
3049 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7337400 5561205 5381648 73,3 96,8
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 582600 472819 446520 76,6 94,4
3080 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 546500 403251 403047 73,8 99,9
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4168700 3114300 3025820 72,6 97,2
3131 Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 378500 285870 230425 60,9 80,6
3181 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 380000 321200 287361 75,6 89,5
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 5000 5000 5000 100,0 100,0
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 30000 18700 15190 50,6 81,2
3500 Інші видатки 134000 119000 119000 88,8 100,0
4000 Культура і мистецтво 10316960 7641660 6856917 66,5 89,7
4030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 10000 8000 8000 80,0 100,0
4060 Бібліотеки 2609100 1971700 1868674 71,6 94,8
4070 Музеї і виставки 402800 300900 268252 66,6 89,1
4090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4191560 3047860 2516129 60,0 82,6
4100 Школи естетичного виховання дітей 2866800 2137200 2027682 70,7 94,9
4200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 236700 176000 168180 71,1 95,6
5000 Фізична культура і спорт 1603800 1223540 1128014 70,3 92,2
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5000 5000 4280 85,6 85,6
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спорт. шкіл 890700 652460 604864 67,9 92,7
5041 Утримання комунальних спортивних споруд 318200 242380 221570 69,6 91,4
5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 389900 323700 297300 76,3 91,8
6000 Житлово-комунальне господарство 750000 750000 149469 19,9 19,9
6051 Забезпечення функціонування теплових мереж 150000 150000 149469 99,6 99,6
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
6150 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 600000 600000 0 0,0 0,0
7200 Засоби масової інформації 20000 20000 19996 100,0 100,0
7211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 20000 20000 19996 100,0 100,0
7400 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 3500 3500 3500 100,0 100,0
7410 Заходи з енергозбереження 3500 3500 3500 100,0 100,0
7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 36900 16500 3440 9,3 20,8
7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 14500 6500 0 0,0 0,0
7830 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 22400 10000 3440 15,4 34,4
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 517200 249100 132222 25,6 53,1
8021 Проведення місцевих виборів 41500 41500 0 0,0 0,0
8370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 165000 109800 58159 35,2 53,0
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
8510 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 210700 21100 0 0,0 0,0
8600 Інші видатки 100000 76700 74063 74,1 96,6
Усього 270154855 218297422 205169917 75,9 94,0
Спеціальнийий фонд
0100 Державне управління 83000 83000 100
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 83000 83000 100
1000 Освіта 986800 4507525 2227690 225,7 49,4
1010 Дошкільна освіта 736700 822576 376668 51,1 45,8
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 156800 3581649 1773710 1131,2 49,5
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 93300 103300 77312 82,9 74,8
2000 Охорона здоров`я 907000 2470280 2184966 240,9 88,5
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 600000 960035 896057 149,3 93,3
2180 Первинна медична допомога населенню 1203245 1028245 85,5
2220 Інші заходи в галузі охорони здоров`я 307000 307000 260663 84,9 84,9
продовження додатку 2
1 2 3 4 5 6 7
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 140000 1354303 1177503 841,1 86,9
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 140000 1354303 1177503 841,1 86,9
4000 Культура і мистецтво 291000 377134 264636 90,9 70,2
4060 Бібліотеки 1000 25704 25702 2570,2 100,0
4070 Музеї і виставки 10000 35000 6569 65,7 18,8
4090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 130000 166430 128557 98,9 77,2
4100 Школи естетичного виховання дітей 150000 150000 103807 69,2 69,2
5000 Фізична культура і спорт 46800
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спорт. шкіл 46800
6000 Житлово-комунальне господарство 1356136 141020 10,4
6150 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 516000
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 840136 141020 16,8
7200 Засоби масової інформації 30000 30000 100,0
7211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 30000 30000 100,0
Усього 2324800 10225178 6108815 262,8 59,7
Всього по загальному  та спеціальному фондах Х 211278732 Х Х

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси