Вхід на сайтПідсумки роботи КНП БРР "Богуславська центральна районна лікарня" за І квартал 2019 року.

І. Система охорони здоров’я

Богуславська центральна районна лікарня

-  Стаціонарні відділення:

12 профільних ліжок із загальною кількістю – 150

-  Консультативна поліклініка та діагностичні відділення  по 17 спеціалізаціях на 345 відвідувань за зміну.

-  Денний стаціонар при поліклінічному відділенні на 25 ліжок. Крім того у спеціалізованих відділеннях Богуславської ЦРЛ затверджені ліжка денного перебування хворих у загальній кількості – 30 ліжок.

Медвинська дільнична лікарня

-  Стаціонарне відділення

5 ліжок терапевтичного профілю

10 ліжок соціальних (сестринського догляду)

-  Амбулаторія розрахована на 60 відвідувань за зміну.

-  Денний стаціонар на 10 ліжок.

Медичне обслуговування здійснюють:

(за виключенням декретних)

365 - медичних працівників, з них:

58 – лікарі

152 – середні медичні працівники

92 – молодші медичні працівники

63 – інші працівники

ІІ. Демографічні показники.

Кількість обслуговуючого населення складає – 33837

в тому числі діти (0-17 років) – 5880

Народилося – 44, показник народжуваності – 1,3, що на 27% менше ніж за І квартал 2018 р.

Померло – 163 особи

Показник загальної смертності – 4,8 знизився на 7%

Смертність немовлят –22,7 (І квартал 2018 р. – 16,7).

Природний приріст від’ємний – 3,5

ІІІ. Звіт про проведену роботу за І квартал 2019 р.

Надання стаціонарної допомоги

Протягом І кварталу 2019 року стаціонарно пролікувалось – 1461 житель району, що дещо більше  минулого року.

План ліжко-днів виконано на 96,3 % (на 3 % менше), зайнятість ліжка – 76,5

Кількість хворих у відділеннях хірургічного профілю, охоплених оперативним втручанням складає –278, на 20 менше  минулого року. Загальна хірургічна активність –50,6 на 13% менше.

По відділеннях:


Всього операцій

Хірургічна активність

хірургічне

131

61,8

травматологічне

18

39,1

пологове

33

95,0

гінекологічне

21

31,3

офтальмологічне

47

54,7

отоларингологічне

28

25,2

Всього:

278

50,0

У пологовому відділенні народилось – 30 дітей (30 пологів), що на 16 дітей менше  ніж  за І квартал 2018 рік.

За поточний рік взято на облік – 59 вагітних, на рівні минулого року.

Амбулаторно-поліклінічна допомога

Кількість відвідувань до лікарів, включаючи до стоматологів, становить всього  - 29083,  у тому числі дітьми - 4380

Число відвідувань до вузьких спеціалістів зменшилось на 12% (Пояснюється тим, що деякі спеціалісти були на курсах по підвищенню кваліфікації).

Зареєстровано захворювань вузькими спеціалістами поліклініки ЦРЛ всього – 12726 у т.ч. вперше в житті – 4064.

Проведено профілактичних оглядів певних категорій населення всього: 960, в т.ч. сільських жителів – 536.

Кількість оглянутих та проведених по банківських рахунках всього – 238:

-  працівники промислових підприємств – 161;

-  працівники установ та організацій аграрної політики – 77.

Кількість проведених операцій амбулаторним хворим:

Всього – 166, в т.ч. дітям – 87, що на 27% менше ніж у І кварталі 2018 р.

Діяльність основних вузьких спеціалістів.

Кардіологічна служба

Зареєстровано хвороб системи кровообігу всього – 1871, в т.ч. вперше - 185

Інсульти -  32% (зменшилось на 15%)

Кількість інфарктів – 7 (зменшилось – 30%)

Ендокринологічна служба

Кількість хвороб ендокринної системи зареєстровано в цьому році - 2331

Цукровий діабет –532  менше минулого року.

Інсулінонезалежний з отриманням інсуліну та інсулінозалежний – 173

Фтизіатрична служба

У фтизіатричному кабінеті на кінець року на обліку з активними формами туберкульозу знаходиться – 24 хворих.

Всього в кабінеті, включаючи диспансерний контингент знаходиться – 61 хворий.

В поточному році вперше виявлено – 6 чоловік (дещо більше ніж минулого року), з них:

- активний туберкульоз легень – 5

- поза легеневий – 1

Деструктивний туберкульоз – 4

Відкрита форма туберкульозу – 5

Лікувалися амбулаторно (контрольовано) – 16  хворих.

Значно збільшилась чисельність хворих з деструкцією, та відкритою формою туберкульозу.

Психіатрична служба

На  “Д” обліку у лікаря-психіатра знаходиться – 789 чоловік, в т.ч. діти (0-17 років) – 94

На обліку у лікаря-нарколога – 438 чоловік.

Кабінет “Довіри” (ВІЛ –інфіковані та хворі на СНІД)

На обліку стоїть станом на 01.04.19 р.:

Всього – 84, з них хворих на СНІД – 39, дітей – 3 у стадії підтвердження – 1 дитина.

Всього за поточний період взято на облік – 1 чоловік.

Онкологічна служба

На обліку у лікаря-онколога стоїть – 867 хворих.

За поточний рік взято на облік – 28 хворих

Померло хворих від онкозахворювання – 11

Робота діагностичних та допоміжних відділень.

Рентгенодіагностика:

Кількість рентгенологічних досліджень всього – 7118, на 5,5% менше ніж в минулому році.

Кількість флюорографій всього – 2072, зниження на 31%, обстежено ФГ – 20 % по відношенні до підлягаючих.

-  Діяльність лабораторій:

Проведено аналізів всього – 134393, зменшилось на 4%

-  Кабінет функціональної діагностики:

Кількість проведених ЕКГ досліджень – 3432, на 40% більше минулого року.

-  Кабінет УЗД досліджень:

Всього досліджень органів та систем – 8806, на рівні минулого року.

-  Фізіотерапевтичне відділення:

Кількість проведених процедур – 7874 збільшилось на 30%

Дані щодо видатків по Богуславській ЦРЛ за І квартал 2019 року

Затверджена сума фінансування по Богуславській ЦРЛ на 1 жителя району у  2019 році складає 872,55 грн. при кількості населення 33834 чол. (у 2018 році складало 1046,04 грн.).

Вартість 1 л/дня за І квартал 2019 року:

медикаменти – 18,17 грн. (в т.ч. за рахунок коштів загального фонду – 8,06 грн.,

спеціального фонду – 10,11 грн.);

харчування – 11,32 грн. (в т.ч. за рахунок коштів загального фонду – 7,35 грн., спеціального фонду – 3,96 грн.).

Всього затверджено на 2019 рік на утримання Богуславської ЦРЛ коштів у сумі 29 521,7 тис.грн., в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуванням – 24071,60 тис.грн. – 81,5% в питомій вазі видатків;

- комунальні послуги та енергоносії – 4279,1 тис.грн. – 14,5% в питомій вазі видатків;

- медикаменти – 477,9 тис.грн. – 1,6% в питомій вазі видатків;

- продукти харчування – 283,3 тис.грн. – 1,0% в питомій вазі видатків;

- інші видатки – 409,8 тис.грн. – 1,4% в питомій вазі видатків.

Богуславська центральна районна лікарня надає платні послуги згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" із наступними змінами і доповненнями.

За І квартал 2019 року одержано власних надходжень на суму 615,9 тис.грн., в т.ч.:

-       проведення платних медичних оглядів – 77,6 тис.грн. (12,6% від загальної суми надходжень);

-       платна стоматологічна допомога – 34,3 тис.грн. (5,6% від загальної суми надходжень);

-       зубне протезування, що надається госпрозрахунковою лабораторією – 120,8 тис.грн. (19,6% від загальної суми надходжень);

-       плата за лабораторні обстеження, що проводяться без направлення лікаря – 8,4 тис.грн. (1,4% від загальної суми надходжень)

-       плата за перебування на ліжках сестринського догляду Медвинської дільничної лікарні – 163,5 тис.грн. (26,5% від загальної суми надходжень)

-       плата за оренду приміщень – 11,2 тис.грн. (1,8% від загальної суми надходжень)

-       благодійні внески, гранти та дарунки від населення та юридичних осіб в натуральному і грошовому виразі – 161,9 тис.грн. (26,3%);

-надходження від плати за відшкодування компослуг іногородніми громадянами – 20,7 тис.грн. (3,4% від загальної суми надходжень);

-інші надходження – 17,5 тис.грн. (2,8%).

Централізована поставка лікарських засобів:

На лікування туберкульозу – 31402,55 грн., в т.ч.:

кошти державного бюджету – 25510,56 грн.;

безкоштовне постачання за рахунок Глобального фонду – 5891,99 грн.

На лікування ендокринологічних захворювань2520,00 грн., в т.ч.:

кошти державного бюджету – 2520,00 грн.;

безкоштовне постачання – 0,00 грн.

На проведення заходів для лікування ВІЛ/СНІДу98439,50 грн., в т.ч.:

кошти державного бюджету – 84059,19 грн.;

безкоштовне постачання – 14380,31 грн.;

На проведення заходів з імунопрофілактики 6317,00 грн., в т.ч.:

кошти державного бюджету – 6317,00 грн.;

безкоштовне постачання – 0,00 грн.

Стан використання коштів для лікування пільгових категорій громадян

за І квартал 2019 року

  1. 1. Програма “Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – амбулаторне забезпечення ліками та зубопротезуванням:

Затверджено на 2019 рік –  1080,6 тис.грн., в т.ч.:

-  пільговий відпуск лікарських засобів – 1000,8 тис.грн.;

-  пільгове зубопротезування – 79,8 тис.грн.

Відшкодовано коштів уповноваженій аптеці з пільгового відпуску лікарських засобів та зубопротезній лабораторії, всього за І квартал 2019 року – 20,8 тис.грн., в т.ч.:

- за пільгове зубопротезування – 20,8 тис.грн.

- Кількість осіб, яким проведено зубне протезування – 6 чол.

- Середня вартість пільгового протезування 1 особи – 3463,82 грн.

2. Програма Цукровий діабет.

На початок 2019 року по Богуславському району на обліку в лікаря-ендокринолога перебувало на обліку 197 осіб, хворих на цукровий діабет.

Всього затверджено на 2019 рік коштів на відшкодування препаратів інсуліну в сумі 832,7 тис.грн., в т.ч.:

-  за рахунок цільових видатків з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет – 832,7 тис.грн.;

Відпущено препаратів інсуліну за І квартал 2019 року на суму 16,1 тис.грн.

- Кількість виписаних рецептів на препарати інсуліну – 15 шт.

- Середня вартість 1 пільгового рецепта на ліки – 1071,93 грн.

3. Урядова програма ‘Доступні ліки’.

Всього затверджено на 2019 рік коштів на відшкодування лікарських засобів у сумі 219,8 тис.грн..

- Відпущено лікарських засобів за І квартал 2019 року на суму 166,8 тис.грн.

- Кількість виписаних рецептів по Програмі – 2844 шт.

- Кількість відпущених рецептів по Програмі – 2393 шт.

- Кількість осіб, які отримали лікарські засоби в межах Програми – 811 чол.

- Середня вартість 1 рецепта – 58,64 грн.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси