Вхід на сайтРозпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

uvaga_27_09_2019Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області  повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" внесено зміни, зокрема, до пункту 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352, згідно з яким під час виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації державну замовники беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі за такими завданнями (проектами) після їх погодження з Генеральним державним замовником у разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує 100 тис.грн. Погодження завдань (проектів) вартістю меншою, ніж визначена в абзаці першому цього пункту, здійснюється шляхом повідомлення Генерального державного замовника за визначеною ним процедурою. Процедура погодження завдань (проектів) інформатизації з Агентством вартістю що дорівнює або перевищує 100 тис.грн, залишається незмінною.

Наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 14 травня 2019 року № 35, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 червня 2019 року за № 639/33670 (опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" № 55 від 23.07.2019), затверджено Методику визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, пунктом 2 розділу 2 якої передбачено, що до завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації (Національної програми інформатизації), належать завдання, проекти (роботи), що виконуються в межах бюджетних програм або здійснюються в інтересах органів державної влади та інших

розпорядників бюджетних коштів і відповідають кодам Національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015року №1749, що наведені у Переліку кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", що визначають належність завдань, проектів (робіт) до сфери інформатизації (Національної програми інформатизації).

Просимо взяти до уваги наведену інформацію та керуючись вимогами вказаних нормативних актів при опрацюванні договорів у сфері інформатизації забезпечити взяття розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси