Вхід на сайтУправління соціального захисту Богуславської районної державної адміністрації інформує

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020р. № 432 внесено зміни у порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, зокрема:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним
особам ― підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, які:

сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи ― підприємця; або

зареєструвалися як фізичні особи ― підприємці у січні ― березні
2020 р.; або

отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Допомога на дітей призначається і виплачується також фізичним особам ― підприємцям, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку.

Допомога на дітей фізичним особам ― підприємцям, зазначеним в абзацах третьому та четвертому цього пункту, які звернулися за її призначенням у травні ― червні 2020 р., призначається та виплачується починаючи з травня 2020 року.”;

2) в абзаці першому пункту 6 слова “одному з батьків (опікуну) на кожну дитину” замінити словами “одному з батьків (опікуну), з яким постійно проживає дитина, на кожну таку дитину”;

3) абзаци другий і третій пункту 9 викласти у такій редакції:

“копії свідоцтв про народження дітей або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до
10 років);

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цього Порядку;”;

4) абзаци другий і третій пункту 10 викласти у такій редакції:

“фотокопії свідоцтв про народження дітей або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків) чи виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК‒7), крім осіб, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цього Порядку;”.

Станом на 03.06.2020 за даною допомогою звернулося 40 фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси