Вхід на сайтІнформаційні картки

Інформаційна картка адміністративної послуги Надання пільг населенню на оплату за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Інформаційна картка адміністративної послуги Надання довідки про перебування на обліку та зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі зміни місця проживання.

Інформаційна картка адміністративної послуги Реєстрація та внесення відомостей та змін до Єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів пільг (ЄДАРП).

Інформаційна картка адміністративної послуги Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Інформаційна картка адміністративної послуги Надання допомоги на поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій

Інформаційна картка адміністративної послуги Виплата грошової компенсації для придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитеростичній операції а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Інформаційна картка адміністративної послуги Взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача ветеранам війни листів-талонів на право пільгового придбання квитків зі знижками, передбаченими законодавством

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача інвалідам направлень на проходження курсу професійної реабілітації в професійно-реабілітаційних центрах України, в спеціалізованих закладах освіти системи соціального захисту

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача пенсійного посвідчення інваліда.

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача посвідчень «Ветеран праці».

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача посвідчень «Інвалід війни».

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача посвідчень «Сім’я померлого (загинувшого) ветерана війни».

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача посвідчень «Учасник війни».

Інформаційна картка адміністративної послуги Видача посвідчень особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Інформаційна картка адміністративної послуги Виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам війни.

Інформаційна картка адміністративної послуги Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів.

Інформаційна картка адміністративної послуги Виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів.

Інформаційна картка адміністративної послуги Виплата грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні (взамін оздоровлення в санаторії).

Інформаційна картка адміністративної послуги Виплата компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування інвалідам.

Інформаційна картка адміністративної послуги Виплата підвищених стипендій і додаткових відпусток громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Інформаційна картка адміністративної послуги Забезпечення засобами пересування та реабілітації.

Інформаційна картка адміністративної послуги Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

Інформаційна картка адміністративної послуги Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

Інформаційна картка адміністративної послуги Направлення учасників антитерористичної операції на психологічну реабілітацію.

Інформаційна картка адміністративної послуги Оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Інформаційна картка адміністративної послуги Оформлення документів для отримання путівки в будинки-інтернати різних типів.

Інформаційна картка адміністративної послуги Оформлення документів на безоплатне забезпечення інвалідів автомобілями.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної допомоги на дітей одиноким матерям.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної допомоги при народженні дитини.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної допомоги при усиновленні дитини.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання послуг.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та сім’ям за втрату годувальника і смерть яких пов’язана з ЧК.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата субсидії на житлово-комунальні послуги та придбання скрапленого газу та твердого палива.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

Інформаційна картка адміністративної послуги Призначення та виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи із числа інвалідів, учасників ліквідації, евакуйованих із зони відчуження у 1986 році, дітей-інвалідів та дітей, які втратили внаслідок ЧК  одного з батьків.

Інформаційна картка адміністративної послуги Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Інформаційна картка адміністративної послуги Щомісячна грошова компенсація  вартості продуктів харчування громадянам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії.

 

Перелік адміністративних послуг


  1. Надання пільг населенню на оплату за енергоносії та житлово-комунальні послуги.
  2. Надання довідки про перебування на обліку та зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі зміни місця проживання.
  3. Реєстрація та внесення відомостей та змін до Єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів пільг (ЄДАРП).
  4. Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.
  5. Надання допомоги на поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій.
  6. Виплата грошової компенсації для придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитеростичній операції а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов.
  7. Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
  8. Призначення та виплата державної допомоги на дітей одиноким матерям.
  9. Призначення та виплата державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

10. Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

11. Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання послуг.

12. Призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

13. Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

14. Призначення та виплата державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

15. Призначення та виплата державної допомоги при усиновленні дитини.

16. Призначення та виплата державної допомоги при народженні дитини.

17. Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

18. Призначення та виплата щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ними.

19. Щомісячна адресна допомога внутрішньопереміщеним особам на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

20. Призначення та виплата субсидії на житлово-комунальні послуги та придбання скрапленого газу та твердого палива.

21. Видача посвідчень “Ветеран праці”.

22. Видача посвідчень “Учасник війни”.

23. Видача посвідчень “Cім’я померлого (загинувшого) ветерана війни”.

24. Видача пенсійного посвідчення інваліда.

25. Оформлення документів на безоплатне забезпечення інвалідів автомобілями.

26. Забезпечення засобами пересування та реабілітації.

27. Виплата компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування інвалідам.

28. Видача посвідчень “Інвалід війни”.

29. Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

30. Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів.

31. Виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам війни.

32. Видача ветеранам війни листів-талонів на право пільгового придбання квитків зі знижками, передбаченими законодавством.

33. Видача інвалідам направлень на проходження курсу професійної реабілітації в професійно-реабілітаційних центрах України, в спеціалізованих закладах освіти системи соціального захисту.

34. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

35. Оформлення документів для отримання путівки в будинки-інтернати різних типів.

36. Взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції.

37. Направлення учасників антитерористичної операції на психологічну      реабілітацію.

38.Призначення та виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам,   постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи із числа інвалідів, учасників ліквідації, евакуйованих із зони відчуження у 1986 році, дітей-інвалідів та дітей, які втратили внаслідок ЧК  одного з батьків.

38. Щомісячна грошова компенсація  вартості продуктів харчування громадянам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії.

39. Виплата підвищених стипендій і додаткові відпустки громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

40. Виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів.

41. Призначення та виплата одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та сім’ям за втрату годувальника і смерть яких пов’язана з ЧК.

42. Видача посвідчень особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

43. Оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

44. Виплата грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні (взамін оздоровлення в санаторії).

45. Реєстрація колективних договорів.

46. Проведення актів обстеження з метою отримання права на призначення допомоги.

 

Технологічні картки

Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Надання довідки про перебування на обліку та зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі зміни місця проживання

Надання допомоги на поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій.

Реєстрація та внесення відомостей та змін до Єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів пільг.

Надання пільг населенню на оплату за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Виплата грошової компенсації для придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитеростичній операції а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов.

Призначення та виплата субсидії на житлово-комунальні послуги та придбання скрапленого газу та твердого палива.

Призначення та виплата щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання послуг.

Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Призначення та виплата державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Призначення та виплата державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Призначення та виплата державної допомоги на дітей одиноким матерям.

Призначення та виплата державної допомоги при народженні дитини.

Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Призначення та виплата державної соціальної допомоги при усиновленні.

Технологічна картка Видача посвідчень «Ветеран праці».

Технологічна картка Видача посвідчень «Учасник війни».

Технологічна картка Видача посвідчень «Інвалід війни».

Технологічна картка Видача посвідчень «Сім’я померлого (загинувшого) ветерана війни».

Технологічна картка Видача пенсійного посвідчення інваліда.

Технологічна картка Оформлення документів на безоплатне забезпечення інвалідів автомобілями.

Технологічна картка Забезпечення засобами пересування та реабілітації.

Технологічна картка Виплата компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів,  на транспортне обслуговування інвалідам.

Технологічна картка Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

Технологічна картка Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів.

Технологічна картка Виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам війни.

Технологічна картка Видача ветеранам війни листів-талонів на право пільгового придбання квитків  зі знижками, передбаченими законодавством.

Технологічна картка Видача інвалідам направлень на проходження  курсу професійної реабілітації в професійно-реабілітаційних центрах України , в спеціалізованих закладах освіти системи соціального захисту.

Технологічна картка Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

Технологічна картка Взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції.

Технологічна картка Направлення учасників антитерористичної операції на психологічну реабілітацію.

Технологічна картка Оформлення документів для отримання путівки в будинки-інтернати різних типів.

Технологічна картка Видача посвідчень  особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Технологічна картка Оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Технологічна картка Виплата підвищених стипендій і додаткових відпусток громадянам, постраждалим внаслідок

Чорнобильської катастрофи.

Технологічна картка Щомісячна грошова компенсація  вартості продуктів харчування громадянам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії.

Технологічна картка Виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів.

Технологічна картка Призначення та виплата одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та сім’ям за втрату годувальника і смерть яких пов’язана з ЧК.

Технологічна картка Призначення та виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи із числа інвалідів, учасників ліквідації, евакуйованих із зони відчуження у 1986 році, дітей-інвалідів та дітей, які втратили внаслідок ЧК  одного з батьків.

Технологічна картка Виплата грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні (взамін оздоровлення в санаторії).

Технологічна картка Реєстрація колективних договорів.

Технологічна картка Проведення актів обстеження з метою отримання права на призначення допомоги.

 

 

Зразки заяв

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

 

Заява про призначення житлової субсидії

 

Інструкція для заповнення заяви та декларації на призначення житлової субсидії

 

Калькулятор розрахунку субсидії

 

Роз'яснення на призначення субсидії

 

Список «гарячих ліній» з питань надання житлових субсидій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Київської області

Детальніше...

 
Більше статтей...

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси