Вхід на сайтУправління Державної казначейської служби

ПРОЄЕК : АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки

ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної казначейської

служби України

від  «___» березня 2020 року № ______

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки

  • Засади загальної відомчої політики щодо

запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації

Антикорупційну програму Державної казначейської служби України  на 2020-2021 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади
(далі – Методичні рекомендації), затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України 28.12.2016 за № 1718/29848.


ПОВНА ВЕРСІЯ:

 

Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області  повідомляє, що на виконання  вимог п.7 Порядку проведення оцінки виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011року №1537, з метою підвищення ефективності діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та відповідальності за доручену справу, в управлінні проводиться зовнішнє оцінювання виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень згідно з Переліком питань.

 

Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області  повідомляє про те, що відповідно абз.4 п.1 ПКМУ №1070 від 04.12.2019 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за  бюджетні кошти” розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати, відповідно до оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, здійснення попередньої оплати.

 

Регламент роботи ДКСУ

Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області  на виконання наказу Державної казначейської служби України від 06.12.2019року №343 “Про затвердження Регламенту роботи органів  Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2019 року та початку 2020 року” повідомляє, що до 18-00 27.12.2019року проводиться  реєстрація в АС “Є-Казна” усіх наданих платіжних доручень, що підлягають оплаті за видатками/витратами державного /місцевих бюджетів та інших клієнтів у 2019 році.

28.12.2019року  та 02.01.2020 року органи Казначейства працюють без клієнтів.

Починаючи з 03.01.2020 року СЕП НБУ працюватиме у звичайному режимі.

 

 

ТЕРМІНОВО!

Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області на виконання Інструкції  з діловодства Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, затвердженої наказом від 10.07.2019року №32-од повідомляє, що при наданні всіх документів до управління:картки із зразками підписів, довідок про зміну кошторисних призначень, планів використання, копій паспортів бюджетних програм, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування чи підключення до системи “Клієнт Казначейства-Казначейство”(СДО), зняття чи перереєстрація юридичних чи фінансових зобов”язань, заявок на відкриття чи закриття рахунків тощо разом з документами надається супровідний лист на ім”я начальника Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області Кашпура М.І. (у разі його відпустки) на ім”я в.о.начальника Даценко Т.В.

Відповідно до п.59 Інструкції з діловодства Головного  управління Державної казначейської служби України у Київській області відмітка про наявність додатків розміщується після тексту листа перед підписом. Якщо документ має додатки, повне найменування яких наводиться в його тексті, відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою:

Додаток: на 7 арк. у 2 прим.

Якщо документ має додатки, повне найменування яких у тексті не наводиться, їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад:

Додатки: 1. Картка із зразками підписів на 2 арк. в 1прим.

2.Заява на відкриття рахунку на 1арк.  1 прим.

Лист ОБОВ”ЯЗКОВО повинен бути підписаний керівником установи  та головним бухгалтером (за наявності) та проставлена печать установи.

Неправильно оформлені супровідні листи прийматись до розгляду управлінням не будуть.

Начальник управління                                                                       М.І.Кашпур

 
Більше статтей...

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси