Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

Стаття 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ” передбачає наступний перелік пільг:

1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:

1) залізничним,   повітряним,  водним  та  автомобільним  (за винятком таксі) транспортом: у відрядження; у відпустку в межах України - якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку  на  одну особу за попередні шість місяців не перевищує  величини  доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини; до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.

 

2) всіма видами транспорту загального користування  міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) — тільки для військовослужбовців строкової військової служби.

2. При  переведенні   військовослужбовців   на   нове   місце проходження  військової  служби або звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20  тонн  особистого майна  в  контейнерах  з  попереднього  місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами  транспорту  (за  винятком  повітряного).  У  разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою - їм відшкодовуються  фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

3. Члени сімей військовослужбовців (крім  військовослужбовців строкової  військової  служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом: від  місця  проживання  до  місця  проходження  військової служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням; до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України; при звільненні військовослужбовця з військової  служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до обраного місця  проживання в межах України.

Члени сімей військовослужбовців при  переїзді до обраного місця проживання у    зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право  на  безоплатне   перевезення   до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом,  а там,  де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за  винятком повітряного).  У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні,  багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні  витрати,  але  не  більше  вартості  перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн. Ці пільги надаються за умови,  якщо  розмір  середньомісячного  сукупного  доходу сім’ї в розрахунку  на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини  доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

4. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дійучасники  бойових  дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли  або  пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального   користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання,  залізничного  та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським   залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

5. Військовослужбовці при направленні у відрядження, до нового  місця  проходження  військової  служби, а  також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання  проїзних документів  для  себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою.  При цьому військовослужбовці,  які  направляються  у відрядження,  користуються  правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження.

6. При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження.

7. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають  право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.

8. Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.

9. Витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх  особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі)  транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно  до  законів  України військових формувань та правоохоронних  органів  у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду,  а резервістам  та  військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами,  установами і організаціями усіх форм власності, у тому  числі банками, та фізичними  особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Законодавча база:

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.