ПРАВА СПОЖИВАЧА. НА ЩО МИ МАЄМО ПРАВО КУПУЮЧИ ТОВАР?⁉

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
☑захист своїх прав державою;
☑належну якість продукції та обслуговування;
безпеку продукції;
☑ необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
☑ відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості,
☑ відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
☑ звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.