Детальний план території для будівництва комплексу будівель та споруд: фотогальванічна електростанція "Богуслав 1"

Територія, щодо якої здійснюється детальне планування.