ВИСНОВКИ Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України про відсутність небезпеки питного водопостачання у Київській області.

Фах!вцями Укратнського гидрометеорологчного институту ДСНС та НАН Укратни, 1нституту коло?днот х1мй та хмй води НАН Укратни проведена 1дентификащя дпочих хычних речовин агрох1м1чних засоб!в, що потрапили у рЁчку Рось внасл!док аварй вантажного автомоб!ля 9 червня 2019 р.
Активн! компоненти пестицид?в, як} надйшли у навколишю екосистему, представлен! форамсульфуроном, т1енкарбазон-метилом, йодосульфуроном, ципросульфамтдом, протюконазолом, х!лазофоп-п- — етилом, трифлусульфурон-метилом, етофумезатом, фенмедифамом, тебуконазолом. Вказан; речовини вдносяться до групи нест!йких фосфор- 1 орковмених органчних сполук з коротким перюдом розкладання, який не перевищуе 3-х дб.
Фахівцями Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України проведена ідентифікація діючих хімічних речовин агрохімічних засобів, що потрапили у річку Рось внаслідок  аварії вантажного автомобіля 09 червня 2019 року.
Активні компоненти пестицидів, які надійшли у навколишню екосистему, представлені форамсульфуроном, тієнкарбазон-метилом, йодосульфуроном, ципросульфамідом, протіоконазолом, хілазофоп-п-етилом, трифлусульфурон-метилом, етофумезатом, феимедифамом, тебуконазолом. Вказані речовини відносяться до групи нестійких фосфор- і сірковмісних органічних сполук з коротким періодом розкладання, який не перевищуе 3-х діб.