Вхід на сайтОбговорення концепції децентралізації влади

Презентаційний матеріал Концепції реформування  місцевої влади та проект змін


Роз`яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні


Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні"З питань обговорення концепції звертатися на електронну скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Пропозиції до Проекту змін до Конституції України (щодо

децентралізації влади)

Хагурова Єлизавета Станіславівна студентка    2    курсу відділення «Правознавство» Богуславського гуманітарного     коледжу імені І.С.Нечуя-Левицького

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово -комунального господарства України підготовлено пропозиції щодо змін до Основного Закону (Конституції ) України.

Пропозиції підготовлені на реалізацію реформи місцевого самоврядування, Концепцію якої було схвалено Урядом 1 квітня 2014 року. Необхідність таких змін обумовлена тим, що саме Конституція визначає основи системи влади, і без відповідних змін провести реформу неможливо.

Мою увагу привернула пропозиція щодо запровадження трьохрівневої систему адміністративно - територіального устрою України - область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування. Але виходячи із першоджерел, наприклад із словника Б. Р. Грінченка, то « Громада » - це люди! То чому цей термін пропонується вживати як територіальна одиниця?

Також мене вразило те, що відміняють територіальні громади.

Територіальна громада - це жителі села чи добровільне об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста.

Якщо навіть спробувати співставити поняття «Територіальної громади» і «Громади», то виходить, що:

  • територіальна громада - жителі населеного пункту ( пунктів ) - люди;
    • громада - є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пункти (село, селище, місто), а також прилеглі до них території.

Отже, відповідно до запропонованих змін «громада» - це не жителі населених пунктів, а територія. В той же час статус жителів громади взагалі ніяк не визначено. На мою думку, то це призводить до обмеження порушення прав громадян на реалізацію внутрішньої політики на місцевому рівні.

Я б запропонувала залишити поняття «Територіальні громади», оскільки територіальні громади виступають суб'єктами правових відносин, суб'єктом права власності, мають право вирішувати питання на місцевому рівні... і т.д.

Сікорська Наталія Михайлівна студентка 2 курсу відділення «Правознавство» Богуславського гуманітарного коледжу імені І.С.Нечуя-Левицького

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово -комунального господарства України підготовлено пропозиції щодо змін до Основного Закону ( Конституції ) України.

Пропозиції підготовлені на реалізацію реформи місцевого самоврядування, Концепцію якої було схвалено Урядом 1 квітня 2014 року. Необхідність таких змін обумовлена тим, що саме Конституція визначає основи системи влади, і без відповідних змін провести реформу неможливо.

Мою увагу привернула пропозиція щодо передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня. Конституція України визначає, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Відповідно до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" зазначено, що виконавчу владу в областях і районах, місті Києві та у Севастополі здійснюють голови державних представництв. Тобто адміністрації змінюють на представництва.

Зміна статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з функцією координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади на відповідній території зменшить витрати з державного бюджету, які витрачаються на їх забезпечення.

Утворення виконавчих органів обласних і районних рад, як на мене, сприятиме забезпеченню кращого виконання загальнодержавних завдань та забезпечення при цьому місцевих інтересів. Тому вважаю, що такі зміни покращать ситуацію в країні.

 

Громадське обговорення змін до Конституції України в Богуславському районі

в період з 06.06.2014 року по 20.06.2014 року

На виконання розпорядження виконуючого обов’язки голови Богуславської РДА від 27.05.2014 року за № 224 «Про організацію проведення у Богуславському районі обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади»   виконком Біївецької сільської ради повідомляє про те, що було проведено обговорення змін до Конституції України щодо реалізації Реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні із залученням працівників школи, соціальної сфери, депутатського корпусу Біївецької сільської ради, та представників громадськості 06 червня 2014 року.

В цілому проект змін прийнято позитивно, переважна більшість присутніх погоджується із внесеними змінами, але є деякі побажання щодо доповнень, а саме:

1.У ст.142 потрібно більш конкретно вказати «частина загальнодержавних податків» (яка частина).

2.У ст.145, яка вилучена повністю, дати роз’яснення в якому порядку захищаються права місцевого самоврядування.

3.Вноситься пропозиція щодо надання права розпоряджатися землями, які знаходяться на території сільської ради, а не на території населеного пункту, крім земель загальнодержавного значення.

10 червня 2014 року під час проведення громадських слухань виконавчими комітетами  Вільховецької, Синицької, Михайлівської, Мисайлівської сільських рад, депутатами та присутніми обговорено проект змін до Конституції України. Розглянуто питання про децентралізацію влади, про запровадження трирівневої влади від місцевих державних адміністрацій до виконавчих органів місцевих рад, про розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидиарності, наділення максимальними повноваженнями територіальних громад, про забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами та створення замість місцевих державних адміністрацій державних представництв із контрольно-наглядовими та координаційними функціями.

Необхідно посилити дієвість конституційно-правових механізмів народовладдя та узгодження їх з дією принципу верховенства права, зокрема, уточнити зміст частини другої статті 5 чинної Конституції України, передбачивши, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдуми, організація і порядок проведення яких визначається Конституцією України та законами України, та інші форми безпосередньої демократії.

Потрібно конкретизувати повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення та захисту прав і свобод, посилити персональну відповідальність посадових осіб цих органів за невиконання своїх обов'язків у зазначеній сфері.

Зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування, здатності забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, району та регіону, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації влади.

Визначити конституційно-правові умови реалізації невід'ємного права членів територіальних громад на участь у здійсненні місцевого самоврядування, посилити гарантії правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування має визначатися не лише як право, але й як спроможність територіальної громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснювати регулювання і управління суспільними справами місцевого значення в межах, визначених Конституцією і законами України.

11 червня 2014 року в управлінні соціального захисту населення Богуславської райдержадміністрації було проведено зібрання трудового колективу на якому обговорювалися та виносилися пропозиції змін до Конституції України. Колектив підтримав необхідність внесення змін до основного закону України та вказали на доцільність опрацювання питання фінансового забезпечення територій, перерозподілу податків для виконання делегованих територіям повноважень. Зокрема, колектив турбує питання фінансування та виконання у майбутньому регіоном загальнодержавних програм.

Також обговорювалися пропозиції щодо децентралізації влади, зменшення кількості депутатів Верховної Ради, пропозиції підготовлені на реалізацію реформи місцевого самоврядування, Концепцію якої було схвалено Урядом 1 квітня 2014 р.. Необхідність таких змін обумовлена тим, що саме Конституція визначає основи системи влади, і без відповідних змін провести реформу неможливо. На думку колективу основні зміни передбачають:

-                    запровадження трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою України – область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування;

-                    Передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;

-                    Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності наділення саме громад максимально широким колом повноважень;

-                    Чітке забезпечення повноважень  органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в тому числі через їх участь в загальнодержавних податках;

-                    Ліквідація державних адміністрацій і створення натомість державних представництв з тільки контрольно-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями

16 червня 2014 на правлінні Богуславської районної організації УСВА розглядалося  питання змін до Конституції України. При обговоренні  були висунуті пропозиції, а саме:

Ст..132 Адміністративно-територіальний устрій України  ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території , децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Ст..140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад в межах Конституції і Законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування.

18 червня  2014 року 10-00  в малому залі засідань Богуславської райдержадміністрації відбулося засідання Громадської ради при Богуславській райдержадміністрації. На порядку денному розглядалися питання:  соціально-економічна та суспільно-політична  ситуація  в країні та в районі; обговорення концепції децентралізації влади (змін до Конституції України). Під час засідання голови громадських організацій «Православна спадщина», «Буслав Січ», УСВА, активно обговорювали зміни до Конституції України та вносили свої пропозиції.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси

Обговорення концепції децентралізації влади