Вхід на сайтНадання статусу учасника війни

Управлінням надається статус учасника війни, згідно рішення комісії, яка  створена при управлінні для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни. Комісія організовує прийняття заяв, документів та інших доказів громадян та приймають рішення щодо надання або відмови у наданні статусу учасника війни.

 

Підставою для встановлення статусу учасника війни можуть бути довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати; посвідчення, атестати, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди; довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства; довідки партизан сих загонів, підпільних груп; акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об’єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій; дані по господарських книг, довідки архівів та інших органів; посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи. У разі відсутності документів та інших доказів у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами або іншими надзвичайними ситуаціями, факт роботи в період війни підтверджується показаннями не менше двох свідків, які оформлюються протоколом опитування свідків. Свідками можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. Крім того, свідками також можуть бути особи, які є ветеранами війни, статус учасника війни яким встановлено показаннями свідків. Свідками можуть бути особи, які на час підтвердження факту роботи заявника, досягли 14 – річного віку. Статус учасника війни особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, може бути встановлено лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси