Вхід на сайтПорядок надання довідок внутрішньо переміщеним особам

Довідка внутрішньо переміщеним особам надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року №509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення анти терористичної операції.» Постановою затверджено Порядок видачі довідок внутрішньо переміщеним особам.

 

1. Цей Порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (далі — довідка).

Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції (далі — особа, яка переміщується).

2. Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються без батьків або членів сім’ї, заява подається їх опікуном чи піклувальником або законним представником.

Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє:

громадянин України — паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується,  додатково пред’являються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

6. У день подання заяви безоплатно видається довідка за встановленою формою, яка роздруковується на папері формату А4 і підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою відповідного уповноваженого органу.

Відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників.

 

Згідно змін до постанови КМУ №637 від 05.11.2014 року, призначення та продовження виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Виплата здійснюється виключно через рахунки ПАТ» Державний ощадний банк України».

У зазначених змінах , виплати допомог та компенсацій припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У разі продовження строку дії довідки дані виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси