Вхід на сайтПравова допомога

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Право на безоплатну правову допомогу – це гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом «Про безоплатну правову допомогу».

Отже, відповідно до Закону «Про безоплатну правову допомогу» в Україні снують два основні її види: первинна правова допомога та вторинна правова допомога.

 

ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

-         надання правової інформації;

-         надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

-         складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

-         надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права; спеціалізовані установи.

ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

-         захист від обвинувачення;

-         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

-         складення документів процесуального характеру.

Сьогодні в Україні діють 126 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Особи, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги визначені ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Це діти-сироти, діти, позбавлені  батьківського піклування, інваліди, пенсіонери, переселенці, учасники АТО, малозабезпечені громадяни.

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги розпочали свою роботу 01.01.2013 року в частині надання правової допомоги у кримінальних справах та у разі адміністративного затримання чи арешту, а з 01 липня 2015 року допомога надається в повному обсязі, в тому числі і в  цивільних справах.

Адреса та контактний телефон Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

м. Біла Церква, вул. Гайок, 4А, тел. (0456)31-21-85.

 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси