Вхід на сайтЗаробіток у конверті : чи варто погоджуватися?

В нинішній час часто трапляються випадки, коли роботодавці офіційно не реєструють своїх найманих працівників, виплачуючи їм заробітну плату в конверті. А громадяни, які погоджуються з такими умовами, сприяють розвитку тіньових схем і зменшують свою соціальну захищеність. Як це вплине на розмір майбутньої пенсії?

Розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) страховий стаж — це період, протягом якого за особу щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншій за мінімальний. Тобто якщо працівнику нараховано заробітну плату не менше законодавчо встановленого мінімального рівня та з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України, такий місяці повністю зараховується у страховий стаж.

Детальніше...

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Український парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» 3 жовтня 2017 року №2148 - VІІІ.

Закон про пенсійну реформу, підписаний президентом України Петром Порошенком 9 жовтня 2017 року, опублікований у виданні «Голос України» та набрав чинності з наступного дня з моменту публікації, тобто з 11 жовтня, за винятком деяких положень.

При цьому, згідно Закону, положення щодо підвищення пенсій для українців почали діяти вже з 1 жовтня 2017 року.

Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і підвищив пенсії 9 мільйонам пенсіонерів вже з жовтня.

Закон передбачає введення автоматичної норми про щорічну індексацію (перерахунку) пенсій для захисту від інфляції з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менш ніж на 50% зростання середньомісячних зарплат за три роки і на 50% індексу споживчих цін.

Закон не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить вимоги до страхового стажу.

Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час люди, в яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу розмір якої буде визначатися з рівня доходів сім’ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватись на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

Детальніше...

 

Спільна мета - легальна зайнятість населення.

Сьогодні, як ніколи гостро, перед нами стоїть питання легалізації трудових відносин та детінізації заробітних плат. На даний час виплата «тіньової» заробітної плати (так звана заробітна плата «в конверті») та нелегальне використання праці найманих працівників (без укладання трудових договорів, угод) стали, на жаль, нормою життя.

Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що державний бюджет втрачає значні кошти. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів для самої людини.

Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні «тіньової» заробітної плати, так як до кишені надходять «чисті доходи». Коли вони  надають згоду працювати на таких умовах, вони самі позбавляють себе соціальних гарантій та страхового стажу для призначення  пенсії.

Кожен працівник повинен знати, що відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 01.01.2004 року страховий стаж роботи зараховується, як повний місяць при умові нарахування заробітної плати не менше мінімального розміру та повної сплати страхових внесків.

Детальніше...

 

Iнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за 2016 рік

Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

1.3

Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник всього у тому числі:

-          з високим ступенем ризику

-          з середнiм ступенем ризику

-          з незначним ступенем

1

1

0

0

6

5

1

0

2

2.1

2.2

2.3

Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр

-          з високим ступенем

-          з середним ступенем ризику

-          з незначним ступенем ризику

2

2

0

0

6

5

1

0

3

3.1

3.2

Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок

-          у т.ч. по юридичних особах

-          у т.ч. по фiзичних особах-пiдприємцях

17

5

12

85

33

52

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Пiдстава для проведення позапланових перевiрок

-          згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання

-          виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених у звiтностi

-          за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про порушення суб'єктом господарювання вимог закону

-          неподання у встановленому термiну суб'єктом гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi без поважних причин

Х

17

0

0

0

Х

85

0

0

0

5

5.1

5.2

Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ

-          за зверненням органiв ДФСУ

-          за дорученням iнших органiв згiдно законодавст

0

0

0

0

0

0

6

6.1

Загальна кiлькiсть по роздiлу I,всього (2+3+5) т.ч. кiлькiсть перевiрок, по яких вияв.проуш.

19

9

91

71

Додаток К2Н

Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. перевiрок за рiк     2016 року

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.2

1.3

Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.

з позитивними значеннями (+)

з вiд'ємними значеннями  (-)

Х

0.00

0.00

Х

43.29

-456.43

2

Належить до сплати фiнансових санкцiй за результатами документальних перевiрок, всього

0.00

0.00

3

Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.

0.00

0.00

4

Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй

0

0

5

Кiлькiсть оскаржених рiшень ПФУ

Х

Х

5.1

До центрального органу виконавчої влади (ПФУ)

0

0

511

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

512

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

5.2

до суду

0

0

521

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

522

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

6

Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень

9

71

7

Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб

1

3

8

Сума накладених АШ, всього, грн.

510.00

1530.00

Додаток К2Н

Роздiл III. Iншi перевiрки

Назва показника

За квартал

З початку року

1

Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення пенсiй

50

133

2

Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ

0

3

3

Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень

1

20

4

Кiлькiсть перевiрок установ, де особи перебувають на повному державному утриманнi

1

4

5

5.1

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роздiлу III всього (1+2+3+4)

у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких

виявлено порушення

52

10

160

22

Роздiл IV.

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок, всього   (6 р. Роздiлу I + 5 р. Роздiлу III)

71

251

 

Iнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за І півріччя 2016 року

Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

1.3

Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник всього, у тому числi:

- з високим ступенем ризику

- з середнiм ступенем ризику

- з незначним ступенем

2

1

1

0

3

2

1

0

2

2.1

2.2

2.3

Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр

- з високим ступенем ризику

- з середним ступенем

- з незначним ступенем

2

1

1

0

3

2

1

0

3

3.1

3.2

Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок

- у т.ч. по юридичних особах

- у т.ч. по фiзичних особах-

21

8

13

43

24

19

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Пiдстава для проведення позапланових перевiрок

-згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання

-виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених у звiтностi

-за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про порушення суб'єктом господарювання вимог закону

-неподання у встановленому термiну суб'єктом    гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi без поважних причин

X

21

0

0

0

X

43

0

0

0

5

5.1

5.2

Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ

-за зверненням органiв ДФСУ

-за дорученням iнших органiв згiдно законодавст

0

0

0

0

0

0

6

6.1

Загальна кiлькiсть по роздiлу I,всього (2+3+5)

у т.ч. кiлькiсть перевiрок, по яких вияв.проуш.

23

18

46

39

Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. за 1 пiврiччя 2016 року

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

1.1

1.2

Донараховано страхових внескiв за результатами перевiрок, всього, грн.

з позитивними значеннями (+)

з вiд'ємними значеннями

X

0.00

0.00

X

0.00

-102.85

2

Належить до сплати фiнансових санкцiй результатами документальних перевiрок, всього

0.00

0.00

3

Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.

0.00

0.00

4

Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй

0

0

5

Кiлькiсть оскаржених рiшень ПФУ

X

X

5.1

до центрального органу виконавчої влади (ПФУ)

0

0

511

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

512

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

5.2

до суду

0

0

521

-прийнятих на користь суб'єкта господарування

0

0

522

-прийнятих на користь Пенсийного Фонду Україн

0

0

6

Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень

18

39

7

Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб

0

1

8

Сума накладених АШ, всього, грн

0.00

510.00

Роздiл III. Iншi перевiрки

N

Назва показника

За квартал

З початку року

1

Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення пенсiй

25

43

2

Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ

0

3

3

Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень

6

12

4

Кiлькiсть перевiрок установ, де особи перебувають на повному державному утриманнi

1

2

5

5.1

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роздiлу III всього (1+2+3+4)

у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких виявлено порушення

32

4

60

7

Роздiл IV.

Загальна кiлькiсть проведених перевiрок, всього (6 р. Роздiлу I + 5 р. Роздiлу III)

55

106

 

НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ: ЗАРАХУВАННЯ СТАЖУ

На підприємствах дуже поширеною є практика переведення працівників на роботу в режимі неповного робочого дня. Водночас їм відповідним чином зменшують заробітну плату, відтак – розмір пенсійних відрахувань. До 1 січня 2015 року така ситуація негативно впливала на формування страхового стажу працівника.

Адже:

- якщо сума заробітку у відповідно відпрацьованих місяцях є нижчою за мінімальний розмір заробітної плати, то в страховий стаж для призначення пенсії ці місяці роботи зараховують не в повному обсязі, а пропорційно сплаченим внескам;

- знижений розмір отримуваної заробітної плати у зазначений період призведе до зниження коефіцієнта заробітку й відповідно – до зменшення розміру пенсії;

- якщо працівник зайнятий на роботах зі шкідливими й важкими умовами праці, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, то неповна зайнятість може позбавити його права на пільгове пенсійне забезпечення (наприклад, право на пенсію за Списком № 1 і № 2 мають лише працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці повний робочий день).

Із 1 січня 2015 року набув чинності Закон України від 28.12.2014 року № 77-У111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни, зокрема, у Закон України від 08.07.2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) і Кодекс законів про працю України.

Для роботодавців (платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону № 2464) визначено, що коли заробітна плата працівника, крім винагороди за цивільно-правовими договорами, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, установленої в законодавстві на місяць, за який нараховують заробітну плату (дохід) за умови, що наймана особа відпрацювала повний місяць, то суму єдиного внеску обчислюють як добуток розміру мінімальної заробітної плати, установленої в законодавстві на місяць, за який нараховують заробітну плату (дохід), і ставки єдиного внеску, установленого для відповідної категорії платника.

У разі якщо особа у звітному місяці пропрацювала два тижні, а решту часу перебувала на лікарняному, то у звітності відображають фактично нараховану заробітну плату за відпрацьований час. За умови, що заробітна плата за відпрацьований час менша за мінімальну, питання необхідності донарахування сум єдиного внеску має бути розглянуто одночасно з нарахуванням сум допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Таким чином, з 1 січня законодавчо гарантовано зарахування повного місяця страхового стажу для призначення пенсії застрахованій особі навіть за умови її неповної зайнятості.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», платник єдиного внеску зобов’язаний: своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати й сплачувати єдиний внесок; пред’являти на вимогу застрахованої особи, на користь якої він сплачує єдиний внесок, повідомлення про взяття на облік як платника єдиного внеску та надавати інформацію про сплату єдиного внеску, зокрема, у письмовій формі.

 

Порядок здійснення доплати відповідно до частини 3 статті 24 Закону України від 09.07.2003 року № 1058-1У «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Управління Пенсійного фонду України у Богуславському районі Київської області повідомляє, що застрахована особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 Інструкції від 19.12.2003 року № 21-1 «Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Інструкція), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року № 64/8663.

Працівник відділу надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи на підставі даних персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа бажає здійснити доплату у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, складає повідомлення-розрахунок згідно з додатком 29 цієї Інструкції.

Застрахована особа здійснює доплату в сумі, зазначеній у повідомленні-розрахунку, протягом 10 календарних днів з дня його отримання.

Особи, які здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органу Пенсійного фонду України самі за себе відомості про суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону згідно з додатком 30 до цієї Інструкції.

 

Інформація щодо роз’яснення переваг виплати легальної заробітної плати

На сьогоднішній день відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства і це не таємниця для більшості громадян.

Деякі несумлінні роботодавці бажаючи скоротити свої "витрати” на відповідні видатки та соціальні виплати, видають працівникам, навіть без їх відома, заробітну плату готівкою, яка не відображена в бухгалтерському обліку, або нараховують заробітну плату на рівні, а нерідко і нижче встановленого законом мінімуму, що складає на сьогоднішній день – 1378 гривень.

Фахівцями управління Пенсійного фонду України у Богуславському районі Київської області постійно здійснюються заходи направлені на легалізацію заробітної плати. Проводяться співбесіди з керівниками підприємств, з фізичними особами-підприємцями, що виплачують заробітну плату своїм працівникам на рівні або менше законодавчо встановленого мінімального розміру.

Основні ризики і проблеми, які виникають у працівників, що працюють нелегально, чи отримують заробітну плату в «конвертах»:

-відмова у виплаті належної заробітної плати через виникнення конфлікту з роботодавцем;

- відмова в оплаті щорічної відпустки або компенсації за неї;

- неможливість отримання повної або часткової компенсації за лікарняним листом;

- втрата права на соціальне забезпечення у разі безробіття, народження дитини;

- низька пенсія через те, що пенсійні нарахування були здійснені не в повному обсязі;

- неможливість отримання кредитів;

-позбавлення соціального захисту в разі нещасного випадку на виробництві або  професійного захворювання та інше.

Управління Пенсійного фонду України у Богуславському районі Київської області наголошує громадянам, які мають намір працевлаштуватися, або вже працюють, на необхідності вимог оформлення трудової угоди та контролю за перерахуванням єдиного соціального внеску роботодавцями.

 

Інформація щодо роз’яснення переваг виплати легальної заробітної плати

На сьогоднішній день відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства і це не таємниця для більшості громадян.

Деякі несумлінні роботодавці бажаючи скоротити свої "витрати” на відповідні видатки та соціальні виплати, видають працівникам, навіть без їх відома, заробітну плату готівкою, яка не відображена в бухгалтерському обліку, або нараховують заробітну плату на рівні, а нерідко і нижче встановленого законом мінімуму, що складає на сьогоднішній день – 1218 гривень.

Детальніше...

 

Порядок здійснення доплати відповідно до частини 3 статті 24 Закону України від 09.07.2003 року № 1058-1У «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Управління Пенсійного фонду України у Богуславському районі Київської області повідомляє, що  застрахована особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 Інструкції від 19.12.2003 року № 21-1 «Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Інструкція), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року № 64/8663.

Детальніше...

 

Iнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за І квартал 2015 року

?Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв                               ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? N ?              Назва показника                  ?За квартал ?З початку року?

??А????????????????????????В??????????????????????????????1?????????????2???????

? 1 ?Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник ?           ?              ?

?   ?всього, у тому числi:                          ?     Х     ?       Х      ?

?1.1? - з високим ступенем ризику                   ?     Х     ?       Х      ?

?1.2? - з середнiм ступенем ризику                  ?     Х     ?       Х      ?

?1.3? - з незначним ступенем ризику                 ?     Х     ?       Х      ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 2 ?Кiлькiсть фактично проведених планових перевiр ?     Х     ?       Х      ?

?2.1? - з високим ступенем ризику                   ?     Х     ?       Х      ?

?2.2? - з середним ступенем ризику                  ?     Х     ?       Х      ?

?2.3? - з незначним ступенем ризику                 ?     Х     ?       Х      ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3 ?Кiлькiсть проведених позапланових перевiрок    ?        56 ?           56 ?

?3.1?- у т.ч. по юридичних особах                   ?         7 ?            7 ?

?3.2?- у т.ч. по фiзичних особах                    ?        49 ?           49 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4 ?Пiдстава для проведення позапланових перевiрок ?        56 ?           56 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4а?-виявлення та пiдтвердження недостовiрностi    ?           ?              ?

?   ? даних, заявлених у звiтностi                  ?         0 ?            0 ?

? 4б?-неподання у встановленому термiну суб'єктом   ?           ?              ?

?   ?гоподарювання документiв обов'язкової звiтностi?           ?              ?

?   ?без поважних причин                            ?         0 ?            0 ?

? 4в?-за зверненнями фiзичних та юридичних осiб про ?           ?              ?

?   ?порушення суб'єктом господарювання вимог закону?         0 ?            0 ?

? 4г?-згiдно письмової заяви суб'єкта господарювання?        56 ?           56 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 5 ?Кiлькiсть перевiрок,до яких залучено органи ПФУ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 5а?-за зверненням органiв доходiв i зборiв        ?         0 ?            0 ?

? 5б?-за дорученням органiв прокуратури             ?         0 ?            0 ?

? 5в?-за дорученням iнших правоохоронних органiв    ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 6 ?Кiлькiсть перевiрок,проведених за повiдомленням?           ?              ?

?   ?державного реєстратора про лiквiдацiю ЮО або   ?           ?              ?

?   ?припинення  пiдприємницької дiяльностi ФО      ?           ?              ?

?   ?(ст.47 ЗУ вiд 15.05.2013 №755-IV), у т.ч.:     ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?6.1?- у зв'язку з лiквiдацiєю юридичних осiб       ?         0 ?            0 ?

?6.2?- у зв'язку з припиненням дiяльностi ФО        ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 7 ?Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по роз-?           ?              ?

?   ?дiлу I, всього (2+3+5+6)                       ?        56 ?           56 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?7.1?у тому числi кiлькiсть перевiрок, по яких      ?           ?              ?

?   ?виявлено порушення                             ?         6 ?            6 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????????????????????????????????Додаток К2Н?????

?Роздiл II. Заходи впливу, якi застосовано до платникiв за результ. перевiрок  ?

?                       за 1 квартал  2015 року                                ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 1 ?Донараховано страхових внескiв за результатами ?           ?              ?

?   ?перевiрок, всього, грн.                        ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?1.1?       з позитивними значеннями (+)            ?      0.00 ?         0.00 ?

?1.2?       з вiд'ємними значеннями  (-)            ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 2 ?Належить до сплати фiнансових санкцiй за       ?           ?              ?

?   ?результатами документальних перевiрок, всього  ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3 ?Сплачено фiнансових санкцiй, всього, грн.      ?      0.00 ?         0.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4 ?Кiлькiсть накладених фiнансових санкцiй        ?         0 ?            0 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 5 ?Кiльк.виданих приписiв про усунення порушень   ?         6 ?            6 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 6 ?Кiлькiсть накладених АШ за рез.пер. на пос.осiб?         1 ?            1 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 7 ?Сума накладених АШ, всього, грн.               ?    255.00 ?       255.00 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????????????????????????????????Додаток К2Н?????

?Роздiл III. Iншi перевiрки     за 1 квартал  2015 року                        ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 1 ?Кiлькiсть перевiрок документiв для призначення ?           ?              ?

?   ?пенсiй                                         ?        32 ?           32 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 2 ?Кiлькiсть перевiрок банкiвських установ        ?         3 ?            3 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 3 ?Кiлькiсть перевiрок поштових вiддiлень         ?         6 ?            6 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? 4 ?Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по     ?           ?              ?

?   ?роздiлу III всього (1+2+3)                     ?        41 ?           41 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?4.1?у тому числi кiлькiсть перевiрок по яких       ?           ?              ?

?   ?виявлено порушення                             ?         6 ?            6 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?Роздiл IV                                                                     ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?   ?Загальна кiлькiсть проведених перевiрок по     ?           ?              ?

?   ?роздiлу III всього (роздiл I + роздiл III)     ?        97 ?           97 ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Порядок здійснення доплати відповідно до частини 3 статті 24 Закону України від 09.07.2003 року № 1058-1У «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Управління Пенсійного фонду України у Богуславському районі Київської області повідомляє, що  застрахована особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 Інструкції від 19.12.2003 року № 21-1 «Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Інструкція), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року № 64/8663.

Детальніше...

 

Iнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за 9 мiсяцiв 2014 року

?Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв                               ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? N ?              Назва показника                  ?За квартал ?З початку року?

??А????????????????????????В??????????????????????????????1?????????????2???????

? 1 ?Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник ?           ?              ?

?   ?всього, у тому числi:                          ?     Х     ?       Х      ?

?1.1? - з високим ступенем ризику                   ?     Х     ?       Х      ?

?1.2? - з середнiм ступенем ризику                  ?     Х     ?       Х      ?

?1.3? - з незначним ступенем ризику                 ?     Х     ?       Х      ?

Детальніше...

 

Iнформацiя про проведенi органами Пенсiйного фонду України документальнi перевiрки та вжитi заходи за їх результатами за 9 мiсяцiв 2014 року

?Роздiл I. Перевiрки платникiв страхових внескiв                               ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

? N ?              Назва показника                  ?За квартал ?З початку року?

??А????????????????????????В??????????????????????????????1?????????????2???????

? 1 ?Кiлькiсть запланованих перевiрок страхувальник ?           ?              ?

?   ?всього, у тому числi:                          ?     Х     ?       Х      ?

?1.1? - з високим ступенем ризику                   ?     Х     ?       Х      ?

?1.2? - з середнiм ступенем ризику                  ?     Х     ?       Х      ?

?1.3? - з незначним ступенем ризику                 ?     Х     ?       Х      ?

Детальніше...

 

Інформація щодо роз’яснення переваг виплати легальної заробітної плати

На сьогоднішній день відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства і це не таємниця для більшості громадян.

Деякі несумлінні роботодавці бажаючи скоротити свої "витрати” на відповідні видатки та соціальні виплати, видають працівникам, навіть без їх відома, заробітну плату готівкою, яка не відображена в бухгалтерському обліку, або нараховують заробітну плату на рівні, а нерідко і нижче встановленого законом мінімуму, що складає на сьогоднішній день – 1218 гривень.

Детальніше...

 

Інформація щодо роз’яснення переваг виплати легальної заробітної плати

На сьогоднішній день відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства і це не таємниця для більшості громадян.

Деякі несумлінні роботодавці бажаючи скоротити свої "витрати” на відповідні видатки та соціальні виплати, видають працівникам, навіть без їх відома, заробітну плату готівкою, яка не відображена в бухгалтерському обліку, або нараховують заробітну плату на рівні, а нерідко і нижче встановленого законом мінімуму, що складає на сьогоднішній день – 1218 гривень.

Детальніше...

 

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

З 01 жовтня 2012 року розпочав роботу веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Його створення призначено забезпечити покращення якості та оперативності обслуговування громадян щодо надання електронних послуг Фонду, можливість подальшого впровадження технології електронного урядування в соціальній сфері.

Детальніше...

 

Порядок здійснення доплати відповідно до частини 3 статті 24 Закону України від 09.07.2003 року № 1058-1У «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Управління Пенсійного фонду України у Богуславському районі Київської області повідомляє, що  застрахована особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 Інструкції від 19.12.2003 року № 21-1 «Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Інструкція), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року № 64/8663.

Детальніше...

 

Доплата до мінімального страхового внеску

Постановою № 19-1 від р. «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1» внесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (далі  Інструкція). Зміни стосуються доплат до суми страхових внесків застрахованими особами, що працювали неповний місяць. У такому разі доплати до суми страхових внесків треба здійснювати таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Здійснення такої доплати передбачено в частині третій статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховують до страхового стажу як повний за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків не є меншою за мінімальний страховий внесок.

Детальніше...

 

До відома боржників

Управління Пенсійного фонду України у Богуславському районі Київській області продовжує здійснювати заходи щодо адміністрування та забезпечення надходжень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ), у т.ч. здійснює заходи, спрямовані на стягнення заборгованості зі сплати з підприємств – боржників та фізичних осіб підприємців – боржників у судовому порядку.

Так, за ініціативою управління ПФУ Богуславського району,  Державна виконавча служба району звернулась до суду з поданнями про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржників-фізичних осіб підприємців та керівників підприємств – боржників.

Детальніше...

 
Більше статтей...

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси