Вхід на сайтПраця та охорона праці

З В І Т про роботу спостережної комісії Богуславської райдержадміністрації за ІІ квартали 2016 року

При Богуславській  райдержадміністрації працює спостережна комісія, яка  утворена розпорядженням голови Богуславської районної державної адміністрації . В 2014 році  відповідно розпорядження від 03.02.2014 року№35 та розпорядженням голови Богуславської районної державної адміністрації від19 липня 2016 р.№ 364  склад комісії  оновлено.

У своїй діяльності спостережна комісія  керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Положенням «Про спостережні комісії», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 року №429 , іншими нормативно-правовими актами.

Спільно з Богуславським відділенням поліції Миронівського ВП ГУНП в Київській області , центром у справах сім»ї дітей та молоді, сільськими радами проводиться  виховна робота з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання та здійснюється громадський контроль за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання.

Богуславським РЦСССДМ на кожного у.д.з  заведена картка отримувача послуг також проводяться бесіди соціально – адаптативного характеру.

За даний період  з місць позбавлення волі прибуло 4 умовно-достроково звільнених осіб.

Робота спостережної комісії проводилась відповідно до річного плану роботи. Організаційною формою роботи комісії були засідання, які проводились при потребі, але не рідше 1 разу на місяць. Всього проведено 6 засідань спостережної комісії та складено 6 протоколів. Рішення спостережної комісії оформлялись постановами. За даний період було винесено 6 постанов, які направлялись  до виконання органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, Богуславським відділенням поліції Миронівського ВП ГУНП в Київській області, районному центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, сільським радам Богуславського району.

Відповідно поданої інформації органів і установ виконання покарань, Богуславським відділенням поліції Миронівського ВП ГУНП в Київській області, на обліку  спостережної комісії станом на 20.07.2016 перебуває  13 умовно-достроково звільнених осіб, 7 осіб – жителі м. Богуслава, 6 осіб – жителі сіл Побережка, Хохітва,  Мисайлівка,  Митаївка, Біївці, Саварка. З  них. Всі умовно-достроково звільнені особи  мають постійне місце проживання та характеризуються позетивно.

Випадків порушень прав людини щодо засуджених осіб, комісією не зафіксовано.

 

 

 

Відділ з питань праці та трудових відносин

Здійснює перевірки додержання законодавства про працю на підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності.

Розглядає звернення громадян, листи підприємств , установ, організацій з питань про працю та вживання заходів передбачених законами та іншими нормативно – правовими актами про працю.

Детальніше...

 

Праця та охорона праці

Відділ з питань праці та трудових відносин

Здійснює перевірки додержання законодавства про працю на підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності.

Розглядає звернення громадян, листи підприємств , установ, організацій з питань про працю та вживання заходів передбачених законами та іншими нормативно – правовими актами про працю.

Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю:

- про оплату праці, гарантії, компенсації, мінімальної заробітної плати; ( строки виплати заробітної плати , нарахування компенсації втрати частини заробітної плати.)

- про трудовий договір і ведення трудових книжок;

- про робочий час і відпочинок;

- про укладення та виконання колективних договорів.

Здійснює на підприємствах контроль по питаннях охорони праці, а саме:

- за дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих та інших нормативних актів, виконавчими працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

- за відповідальністю нормативних актів про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів проти аварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих, наявності технологічної документації на робочих місцях;

- за своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих , атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб. Які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотриманням вимог при виконанні цих робіт;

- забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту лікувально – профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами , санітарно – побутовими приміщеннями , організацією питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільги і компенсації пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

- використання праці неповнолітніх , жінок та інвалідів, згідно з діючим законодавством;

Бере участь у розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків на підприємствах, які не мають вищестоящої господарської організації.

Контролює роботу служб охорони праці підприємств та проводить методичне керівництво цими службами.

Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку.

Проводить оперативно – методичне керівництво роботою з охорони праці.

Організовує:

- забезпечення працюючих громадян правилами , стандартами , нормами, положеннями , інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

- облік , аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій , а також шкоди від цих подій;

- підвищення кваліфікації посадових осіб з питань охорони праці;

Здійснює реалізацію заходів направлених на вирішення актуальних проблем в організації укладення колективних договорів, оплати праці та заходів стосовно державної політики у сфері трудових відносин.

Узагальнює практику укладання і реєстрації колективних договорів.

Бере участь у формуванні служб охорони праці підприємства.

Використовує вітчизняний та зарубіжний досвід охорони праці.

Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки , у тому числі економіки , прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих , захисту населення і навколишнього середовища.

Контролює роботу служб охорони праці підприємств та проводить методичне керівництво цими службами.
 

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси