Вхід на сайтУправління Державної казначейської служби

Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними ...

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 26.08.2020 р. N 9

Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади


Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції надає роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу, зокрема, з питань застосування положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.

Ці Роз'яснення відображають позицію Національного агентства з питань запобігання корупції з метою забезпечення однакового застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно вимог фінансового контролю, мають рекомендаційний характер і не містять нових правових норм.

У цих Роз'ясненнях вживаються такі скорочення:

декларація - декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, види яких передбачені Законом;

Закон - Закон України "Про запобігання корупції";

Національне агентство - Національне агентство з питань запобігання корупції.

1. Порядок подання декларацій кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою

Відповідно до абз. 15 ч. 1 ст. 1, пп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону суб'єктами декларування є депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Згідно з ч. 3 ст. 45 Закону особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у п. 1, пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону" та особа, зазначена у п. 4 (крім осіб, які балотуються кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів) ч. 1 ст. 3 Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому Законом порядку декларацію за минулий рік. Особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, подає таку декларацію впродовж п'ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень відповідно депутата, сільського, селищного, міського голови.

При цьому пп. 4 п. 5 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.06.2016 N 3, визначено, що суб'єкти декларування відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону подають декларацію "кандидата на посаду".

Таким чином, особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, подає декларацію "кандидата на посаду".

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 3 Закону України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", ч. 2 ст. 4 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

З огляду на викладене:

1) особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради, подає декларацію "кандидата на посаду" за минулий рік впродовж п'ятнадцяти календарних днів з дня відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради;

2) особа, обрана сільським, селищним, міським головою, подає декларацію "кандидата на посаду" за минулий рік впродовж п'ятнадцяти календарних днів з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Якщо обрана особа незалежно від обставин уже подала декларацію за минулий рік (який передує року обрання), її повторного подання не вимагається, оскільки така особа вже виконала обов'язок, визначений у ч. 3 ст. 45 Закону.


Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

О.Новіков

 

ЗРАЗОК Заяви

Уточнююча заява
 

ПРОЄЕК : АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки

ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної казначейської

служби України

від  «___» березня 2020 року № ______

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки

  • Засади загальної відомчої політики щодо

запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації

Антикорупційну програму Державної казначейської служби України  на 2020-2021 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з урахуванням Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади
(далі – Методичні рекомендації), затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України 28.12.2016 за № 1718/29848.


ПОВНА ВЕРСІЯ:

 

Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області  повідомляє, що на виконання  вимог п.7 Порядку проведення оцінки виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011року №1537, з метою підвищення ефективності діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та відповідальності за доручену справу, в управлінні проводиться зовнішнє оцінювання виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень згідно з Переліком питань.

 

Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів

Управління Державної казначейської служби України у Богуславському районі Київської області  повідомляє про те, що відповідно абз.4 п.1 ПКМУ №1070 від 04.12.2019 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за  бюджетні кошти” розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати, відповідно до оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, здійснення попередньої оплати.

 
Більше статтей...

Важливі анонси

No events

Додаткові сервіси