ПРАВА СПОЖИВАЧА. НА ЩО МИ МАЄМО ПРАВО КУПУЮЧИ ТОВАР??

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
?захист своїх прав державою;
?належну якість продукції та обслуговування;
безпеку продукції;
? необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
? відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості,
? відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
? звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.