За несвоєчасну сплату єдиного податку – штраф!

Відповідно до статті 122  Податкового  Кодексу України несплата (неперерахування) фізичною особою – платником єдиного податку першої та другої груп авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені Податковим кодексом України тягне  за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку.

Наприклад: ставка єдиного податку для фізичної особи-підприємця (ФОП) 2 групи, які здійснюють господарську діяльність  у 2013 р. становить 20 % від мінімальної заробітної плати (1147х 20% = 229,40 грн.). Якщо ФОП не сплачує до 20 числа поточного місяця єдиний податок у повній  сумі, і по його особовому рахунку  рахується борг 1 коп., в такому разі, починаючи з 21 числа поточного місяця застосовується  штраф у сумі 50 % від  ставки єдиного податку (229,40грн. x 50%), тобто 114,70 грн. Таким чином ФОП повинен сплатити до бюджету, додатково 114,70 грн., а також нараховану суму пені за кожен день  несвоєчасної сплати до дати погашення боргу. В разі наявності у ФОП податкового боргу більше 340 грн. примусове стягнення здійснюється державною виконавчою службою за рішенням суду.

Крім того, відповідно до  п.299.15 статті 299  Податкового кодексу України, у разі  несплати протягом двох послідовних кварталів (6 місяців)  податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, податкова інспекція вправі прийняти рішення про анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

Нагадаємо, ст.295 Податкового кодексу України визначає, що платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Якщо граничний термін сплати єдиного податку припадає на вихідний або святковий день, то податок   необхідно сплатити до  вихідного або святкового дня.

Наголошуємо, що платникам єдиного податку  необхідно своєчасно сплачувати єдиний податок до бюджету та  постійно  проводити звірку з податкової інспекцією  щодо відсутності податкового боргу.

Богуславського відділення Миронівської ОДПІ